Terreny lliure

Observacions:

  • L’empresa expositora ha de construir l’estand pel seu compte. També l’haurà de desmuntar.
  • Les parets que delimitin amb la parcel·la veïna han de tenir una alçada mínima de 2,40 m. En el cas de que l’alçada sigui superior, la paret delimitadora estarà correctament pintada en color blanc o negre a partir dels 2,40 m.
  • Cal tenir en compte que l’empresa expositora haurà de contractar una escomesa elèctrica.
  • La cinta adhesiva per enganxar la moqueta haurà de ser a base de silicona.
  • L’alçada màxima de l’estand és de 5 m.
  • La taxa de muntatge per a les empreses muntadores és de 6,00 €/m².

Preu:

  • Preu del terreny: 56,00 €/m²
  • Drets d’inscripció: 155,00 €
  • Assegurança obligatòria: 130,00 €
  • IVA 10% no inclòs