Sol·licitud de participació i càlcul del pressupost

Amb aquest formulari pot calcular sense compromís el pressupost de la seva participació a la fira, i a l’enviar-lo ens posarem en contacte amb vostè.

Us recordem que cal triar un tipus de terreny.

En compliment de la LOPD 15/1999, i de la LSSICE 34/2002, se l’informa que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilita en aquest formulari, seran incorporades en el fitxer automatitzat de caràcter personal denominat “Gestió” propietat de Fundació La Fira de Lleida. Per la present, vostè n’autoritza expressament la utilització per a les comunicacions que fem, a traves de qualsevol mitjà, incloses les que es facin via correu electrònic, amb finalitats promocionals o informatives de les activitats que organitzem i/o a les quals donem suport a través d’altres entitats. Així mateix, queda igualment informat que les seves dades poden ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de la Fundació La Fira de Lleida, sempre que això sigui necessari perquè aquestes duguin a terme l’activitat contractada. Vostè por exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per carta o per correu electrònic, dirigint-se a Fundació La Fira de Lleida , Av. de Tortosa, 2 25005 Lleida o info@firadelleida.com, adjuntant el vostre DNI.