Sectors representats

Agricultura de precisió:

 • Drons
 • Aplicacions de gestió agrícola

 

Maquinària agrícola:

 • Equips de sembra i plantació
 • Equips per a la manipulació i el trasllat de productes agrícoles
 • Equips per treballar el sòl
 • Maquinària pesant
 • Màquines i equips forestals
 • Màquines per a l’aplicació d’adobs i tractaments fertilitzants i fitosanitaris
 • Màquines per a la recol·lecció
 • Tractors
 • Recanvis

 

Equips i serveis per a l’agricultura:

 • Adobs, productes químics i naturals
 • Equips per a reg
 • Gestió de residus
 • Revistes tècniques i editorials
 • Mitjans de comunicació
 • Serveis a l’agricultura i organismes de promoció
 • Transport i automoció
 • Eines

 

Equips i serveis per a la ramaderia:

 • Equips per a granges
 • Equips de neteja i desinfecció ramadera
 • Gàbies
 • Gestió i tractament de residus ramaders
 • Instal·lacions i naus per a la ramaderia
 • Nutrició animal
 • Màquines
 • Equips i instal·lacions per a pinsos i nutrició animal
 • Veterinària i sanitat ramadera
 • Remolcs
 • Tanques
 • Accessoris

 

Productes agroalimentaris de proximitat

 

Automoció

 

Altres:

 • Serveis financers
 • Assegurances

 

Print Friendly, PDF & Email