49 Premi del Llibre Agrari i Premi de l’Article Tècnic Agrari (2020)

 

Terminis d’edició i de presentació ampliats per motiu de la Covid-19

Presentació

Amb motiu de la 66a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, que tindrà lloc del 24 al 27 de setembre de 2020, es convoca el 49è Premi del Llibre Agrari i el 5è Premi de l’Article Tècnic Agrari.

El premi es convoca de forma ininterrompuda des de l’any 1972 i la pròxima edició arribarà a la 50 convocatòria., sent l’únic premi d’aquestes categories que es convoca a tot l’Estat.

Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i de CaixaBank.

Ambdues convocatòries tenen com objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.

 

Membres del jurat

 
Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Col·legi Oficial de Veterinaris de LleidaCol·legi Oficial d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya

President
Sr. Carles Estaran Justribó
Enginyer agrònom
Col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya

Sr. Juan Antonio Martín Sánchez
Enginyer agrònom

Sra. Isabel Perea Jou
Enginyera tècnica agrícola
Col·legi oficial d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya

Sr. Carles Bernat Juanós
Enginyer tècnic agrícola

Sr. Francesc Clarisó Guasch
Enginyer tècnic agrícola
Col·legi oficial d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya

Sra. Carmen López Burillo
Veterinària
Col·legi de veterinaris de Lleida

Sr. Josep Torra Masip
Veterinari
Col·legi de veterinaris de Lleida

Secretari
Sr. Santiago Planas de Martí
Dr. Enginyer agrònom

 

Bases

1.  Temes relacionats:

– la producció agrària i forestal
– veterinària i salut animal
– la indústria alimentària
– els espais verds
– la gestió del territori
– la preservació ambiental
– l’economia agroalimentària
– l’àmbit rural, en general

2. Els llibres i els articles tècnics presentats han d’haver estat publicats durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2019 i el dia 30 de juny de 2020. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de la data d’edició, emès per l’ editorial.

3. Els treballs presentats han d’estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i han de disposar del corresponent codi ISBN. No s’admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l’obra.

4. En ambdues modalitats, les obres podran ser presentades indistintament per l’autor o per la entitat editora. En el cas del Llibre s’hauran de remetre, com a mínim, cinc exemplars. En el cas de l’Article tècnic, es remetrà en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l’entitat editora, revista i número o medi en el que s’ha publicat o, quan correspongui, direcció url. Quan es tracti d’articles tècnics editats en format paper, es lliuraran també un mínim de cinc exemplars de la revista.

5. En tots els casos els documents hauran de depositar-se amb anterioritat al dia 24 de juliol de 2020 a:
FIRA DE LLEIDA
PREMI DEL LLIBRE AGRARI
Per missatgeria:
Edifici Mercolleida – Av. Tortosa, 2
25005 LLEIDA
Per correu electrònic a:
ipineda@firadelleida.com

6. El jurat està integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. Al premi de l’Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. El Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat, distribuir-ne l’import a parts iguals entre dues o més obres.

8. El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2020 i el lliurament dels premis es realitzarà en la cerimònia de clausura de la 66a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL. En aquest acte, els autors que hagin obtingut els premis exposaran els aspectes fonamentals de l’obra guanyadora.

 

Històric de guanyadors

1972VITICULTURA PRÁCTICA, de José Noguera Pujol. Editorial: Dilagro.
1973LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS, de Pedro Caldentey. Editorial: Agrícola Española.
1974PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS, de Agustín Alfaro. Editorial: Instituto Nacional de Investigadores Agronómicos.
1975CULTIVOS AGRÍCOLAS ENARENADOS, de Zoilo Serrano Cermeño. Editorial: Servicio de Publicaciones de Extensión Agraria.
1976OLIVAR INTENSIVO, de Juan Antonio Martín Gallego. Editorial: Editorial Agrícola Española.TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA, de Jaime Ortíz-Cañavate Puig-Mauri. Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.LA AGRICULTURA EN EL DESARROLLO CAPITALISTA ESPAÑOL, de José Luís Leal Maldonado, Joaquín Leguina Herrán, José Manuel Naredo Pérez i Luís Tarrafeta. Editorial: Siglo Veintiuno de España, Editores, S.A.
1977ASOCIACIONES AGRARIAS DE COMERCIALIZACIÓN, de Pedro Cruz Roche. Editorial: Agrícola Española.CONEJOS, ALOJAMIENTO Y MANEJO, de Juan Martín Molinero Zapatero. Editorial: AEDOS.ECOLOGISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ESPAÑA, de Marino Gaviria. Editorial: EDICASA (Cuadernos para el Dialogo).
1978CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS, de Andrés Guerrero García. Editorial: Mundi-Prensa.LA CONTAMINACIÓN AGRARIA, de Mariano Seoánez Calvo. Editorial: INIA.
1979LA PODA DE LA VID, de Luís Hidalgo Fernández-Cano. Editorial: Mundi-Prensa.VIROSIS Y MICOPASMOSIS DE LOS FRUTALES, de Gerardo Llacer Ill. Editorial: INIA.
1980ELS VINS DE CATALUNYA, de Jaume Ciurana i Galcerán. Editorial: Generalitat de Catalunya.ENCICLOPEDIA DE LA INSPECCIÓN VETERINARIA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS, de César Ajenjo Cecilia. Editorial: Espasa Calpe.BOVINOTECNIA, de Mateu Torrent i Monllevi. Editorial: AEDOS.
1981TRACTORES Y MOTORES AGRÍCOLAS, de Pedro V. Arnal Atares i Antonio Laguna Blanca. Editorial: Sección de Publicaciones de Exterior Agraria del MAPA.DICCIONARIO DE LAS PLANTAS AGRÍCOLAS, de Enrique Sánchez Monje. Editorial: Servicio de Publicaciones Agrarias del MAPA.TRATADO DE CUNICULTURA, de Francesc Lleonart, José Luís Campo, Rafael Valls, José A.Castelló, Pedro Costa i Miguel Pontes. Editorial: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura de Arenys de Mar.
1982ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS DE LAS PERAS Y MANZANAS EN CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA, de Alfonso Herrero. Editorial: Dilagro.EL NOM DE LES PLANTES DELS PAÏSOS CATALANS, de Francesc Masclans. Editorial: Geográfica de Granollers.CATÁLOGO SISTEMÁTICO DE LOS LEPIDÓPTEROS IBÉRICOS, de M.R. Gómez Bustillo i M. Arroyo Varela. Editorial: Línea.POSIBILIDADES DE LA ACUICULTURA EN EL LITORIAL ESPAÑOL, de Ignacio Arnau. Editorial: Ediciones y Artes Gráficas de Madrid.VADEMECUM DE PATOLOGÍA INFECCIOSA DE LAS AVES DOMÉSTICAS, de Enrique Zarzuelo Pastor. Editorial: AEDOS.
1983REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA, de Santiago Martín Rillo. Editorial: AEDOS.ELS BOSCOS DE CATALUNYA, de Antoni Badia, Ricard Estrada i Isabel Vilanova. Editorial: Colección Cavall Bernat.HORTICULTURA: HERBÁCEA ESPECIAL, de J.V. Maroto. Editorial: Mundi-Prensa.LA POLÍTICA DE ACEITES COMESTIBLES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX, de Carlos Tió i Saralegui. Editorial: Ministerio de Agricultura.ANIMALES DE LABORATORIO. CRÍA, MANEJO Y CONTROL SANITARIO, de Laureano Saiz Moreno, José Luís García de Osma y Carlos Campairé Fernández. Editorial: Instituto de Investigaciones Agrarias.
1984ANÁLISIS DE LA AGRICULTURA DEL VALLE DE ARÁN, de Roser Majoral i Moliné. Editorial: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.LA AGRICULTURA ESPAÑOLA ANTE LA CEE, de Arturo Camilleri y su equipo. Editorial: Instituto de Estudios Económicos.GANADO PORCINO, de Carlos Buxadé i Carbó. Editorial: Mundi-Prensa.
1985VALORACIÓN AGRARIA, de Vicente Caballer. Editorial: Mundi-Prensa.TRATADO DEL MEDIO AMBIENTE, de Felipe Ruza Tarrió. Editorial: E.R. Lafer, S.A.
1986DICCIONARIO DE HERBICIDAS, de P. Cabezuelo Pérez, N. Rivas Castillo i J. M. Salinas Puente. Editorial: Junta de Andalucía.TÉCNICA Y EXPERIMENTOS EN EDAFOLOGÍA, de Jaume Porta i Casanellas. Editorial: Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.ELS EMBOTITS A CATALUNYA: UNA TRADICIÓ, UN ART, UNA INDÚSTRIA, de Llorenç Torrado. Editorial: Generalitat de Catalunya.
1987NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL GANADO, de Carlos de Blas, G. González i A. Argameneria. Editorial: Mundi-Prensa.RIEGOS LOCALIZADOS DE ALTA FRECUENCIA, de Fernando Pizarro. Editorial: Mundi-Prensa.
1988JAMÓN CURADO: ASPECTOS TÉCNICOS, de Jacinto Arnau, Marta Hugas i José Mª Monfort. Editorial: Centre de Tecnologia de la Carn.
1989INVERNADEROS. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTACIÓN, de Antonio Matallana i Juan Ignacio Montero. Editorial: Mundi-Prensa.PATRONES PARA FRUTALES DE PEPITA Y HUESO, de Antonio J. Felipe. Editorial: Mundi-Prensa.
1990SEMILLA, BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA, de Fernando Besnier Romero. Editorial: Mundi-Prensa.
1991EL CULTIVO INDUSTRIAL EN PLANTAS DE MACETA
1992LA HORTICULTURA ESPAÑOLA DE LA CE, de Luis Rallo Romero i Fernando Nuez Viñals. Editorial: Sociedad Española de Ciencias Hortícolas.
1993PERAL. EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, de Joaquín García de Otazo, Jaume Sió, Ramón Torá i Maite Torá. Editorial: Agro Latino.
1994EDAFOLOGÍA PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE, de Jaume Porta Casanellas, Marta López-Acebedo Reguerín i Carlos Roquero de Laburu. Editorial: Mundi-Prensa.
1995ORDENACIÓN DE MONTES ARBOLADOS, de Alberto Madrigal Collazo. Editorial: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1996EL CULTIVO DE PIMIENTOS, CHILES Y AJÍES, de Fernando Nuez Viñals, Ramino Gil Ortega, Joaquin Cosca García. Editorial: Mundi-Prensa.
1997ZOOTECNIA. BASES DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL, de Carlos Buxadé Carbó. Editorial: Mundi-Prensa.
1998CRIA DE AVESTRUCES, EMUES Y ÑANDUES, de E. Carbajo, F. Castelló, J. Castelló, A.Gurri, M. Marín, J. Messía, J. Sales, D. Sarasqueta. Editorial: Real Escuela de Avicultura.
1999ECONOMÍA I POLITICA DE GESTIÓN DEL AGUA EN LA AGRICULTURA, de J. M. Sumsi Viñas, A. Garrido Colmenero, M. Blanco Fonseca, C. Varela Ortega, E. Iglesias Martínez. Editorial: Mundi-Prensa.ÁRBOLES EN ESPAÑA, de A. López Lillo, J.M. Sánchez de Lorenzo Cáceres. Editorial: Mundi-Prensa.
2000BOTÀNICA AGRÍCOLA. PLANTES ÚTILS I MALES HERBES, de Jordi Recasens i Ginjuan. Editorial: Edicions de la Universitat de Lleida. Institut d’Estudis Ilerdencs.
2001EL PORCINO IBÉRICO: ASPECTOS CLAVES, de Carlos Buxadé i Argimiro Daza. Editorial: Mundi-Prensa.
2002LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES, de Ginés López González. Editorial: Mundi-Prensa.
2003TRATADO DE ENOLOGIA. Tomos I i II, de José Hidalgo Togores. Editorial: Ediciones Mundi-Prensa.
2004MANUAL DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, de varios escritores. Editorial: Instituto de la Diputación de Barcelona y Ediciones Mundi – Prensa.
2005VARIEDADES DEL OLIVO EN ESPAÑA, de Luis Rallo, Diego Barranco, Juan M Caballero, Carmen del Río, Antonio Martín, Joan Tous i Isabel Trujillo. Editorial: Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ediciones Mundi-Prensa.
2006CATALANS DE PÈL I PLOMA, RACES DOMÈSTIQUES AUTÒCTONES DE CATALUNYA, de Pere-Miquel Parés i Casanova, Amadeu Francesch i Vidal, Jordi Jordana i Vidal i Xavier Such i Martí. Editorial: Lynx Edicions de Bellaterra amb el suport del Centre Excursionista de Catalunya, la Fundació Territori i Paissatge i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
2007TRUFICULTURA. FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS, de Santiago Reyna Doménech. Editorial: Mundi-Prensa.
2008MANUAL DE DIFERENCIACIÓN RACIAL, de Carlos Sañudo. Editorial: Servert.
2009LA SAVIA COMO ÍNDICE DE FERTILIZACIÓN, de Carlos Cadahía López, Ivan Frutos y Enrique Eymar. Editorial: Mundi-Prensa.
2010LA ECONOMÍA DEL AGUA DE RIEGO EN ESPAÑA, de José A. Gómez-Limón, Javier Calatrava, Alberto Garrido, Francisco Javier Sáez i Àngels Xabadia. Editorial: Fundación CajaMar.
2011ENFERMEDADES CAUSADAS POR NEMATODOS FITOPARÁSITOS EN ESPAÑA, de Maria Fe Andrés i Soledad Verdejo (editores de l’obra). Editorial: Phytoma-España. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS CAUSADAS POR HONGOS Y OOMICETOS, de Rafael Manuel Jiménez i Emilio Montesinos (editors de l’obra). Editorial: Phytoma-España.
2012TRACTORES AGRÍCOLAS, TECNOLOGÍA Y UTILIZACIÓN, de Luis Márquez. Editorial: B&H Editores.
2013PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS Y PLANTAS FORESTALES, de diversos autors. Editorial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
EL CASTELL DEL REMEI (Terra, aigua i cultura del vi a la plana d’Urgell)
, de Jaume Mateu. Editorial: Pagès Editors.
2014PROYECTO Y DISEÑO DE ÁREAS VERDES, de Manuel Muncharaz. Editorial: Mundi Prensa.
2015MANEJO Y GESTIÓN DE MATERNIDADES PORCINAS II: LA LACTACIÓN, obra coordina per Emilio Magallón. Editorial: Servet.
GUÍA DE CAMPO DE LOS POLINIZADORES DE ESPAÑA
, de Luis Óscar Aguado, Alberto Fereres i Elisa Viñuela. Editorial: Mundi Prensa.
2016Premi del Llibre Agrari: MANUAL VETERINARIO DE LAS AVES RAPACES, d’Alfonso Bañeres de la Torre. Editorial: AEVA Veterinaria SL.
Article Tècnic: TRATAMIENTO DE LEPTOSPIROSIS Y BRUCELOSIS PORCINA, de Lorenzo Fraile, publicat a la revista Suis (Grupo Asís Biomedia) i LA MONILIOSIS DEL ALMENDRO, d’A. Ollero, M. Lovera, L.F. Roca, O. Arquero i A. Trapero (Eumedia).
2017Premi del Llibre Agrari: INFRAESTRUCTURA VERDE. SISTEMA NATURAL DE SALUD PÚBLICA, de Pedro Calaza Martínez. Editorial: Paraninfo & Mundi-Prensa.
Article Tècnic: XYLELLA FASTIDIOSA EN EL SUR DE EUROPA: CUANDO EL CLIMA NO ES UN PROBLEMA PARA SU ESTABLECIMIENTO, de Blanca B. Landa, Juan A. Navas Cortés i Miguel Montes Borrejo. Publicat a la revista Phytoma España.
2018Premi del Llibre Agrari: INMUNIDAD LACTOGÉNICA EN LA CERDA: ENFOQUE PRÁCTICO, de Lorenzo José Fraile. Editorial: Editorial Servet.
Article Tècnic: CARTOGRAFÍA DE CYNODON DACTYLON EN VIÑEDO MEDIANTE IMÁGENES UAV Y TECNOLOGÍA OBIA PARA UN USO SOSTENIBLE Y LOCALIZADO DE HERBICIDA, de Ana Isabel de Castro, José Manuel Peña, Jorge Torres-Sánchez, Francisco M. Jiménez-Brenes, Jordi Recasens, Francisco Valencia i Francisca López-Granados.
2019Premi del Llibre Agrari: Agricultura para los que no saben agricultura, de José Ignacio Cubero.
Article Tècnic: Calidad del fruto en variedades de melocotonero y nectarina del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental de Aula Dei, dels autors Carolina Font, Gemma Reig, Pierre Mignard, Jesús Val i María Ángeles Moreno.