24 Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles i dels Equips de la Indústria Agroalimentària (2021)

 

 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI

Amb motiu de la 67a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i d’Eurofruit 2021 es convoca el 24è Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles i dels Equips de la Indústria Agroalimentària.

L’objectiu d’aquest Premi és distingir les innovacions tecnològiques de la maquinària agrícola i de la indústria agroalimentària i la seguretat per als usuaris d’aquestes màquines i equips. A tal efecte, seran especialment considerats els avenços en el propi disseny i concepció de la màquina i de l’equip, la utilització de nous materials, les aplicacions innovadores d’automatismes, les tècniques de visió artificial, la robòtica i l’adopció de criteris d’enginyeria concurrent; els avenços en solucions innovadores destinades a donar compliment a la reglamentació vigent sobre mesures de seguretat de les màquines. També es tindran en compte els materials, tècniques i equips destinats a la producció agrícola o a la transformació industrial que representin un notable avenç sobre la tecnologia actualment disponible, especialment pel que fa a la millora de la qualitat dels productes agrícoles o agroalimentaris.

Els premis convocats consisteixen en:
Primer premi: 1.000 € i diploma.
Segon premi: diploma.
Tercer premi: diploma.

 

BASES DEL PREMI

1. Seran candidates al Premi les firmes expositores de la 67a Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit 2021 que abans del dia 14 de setembre de 2021 presentin a Fira de Lleida la sol·licitud de participació, la fitxa descriptiva i la documentació que creguin oportuna adjuntar (memòria tècnica, fotografies, catàlegs, certificats de qualitat, …) Passada aquesta data no s’acceptarà cap sol·licitud més.
Les màquines o equips presentats al Premi no s’hauran exposat en edicions anteriors dels certàmens esmentats.
Fira de Lleida no es responsabilitza de les conseqüències que per qüestions de propietat industrial es puguin derivar de la sol·licitud i de la informació facilitada en les fitxes tècniques al Premi i de l’exposició de la màquina agrícola o equip a la Fira, tant si es premiada com a no. La responsabilitat sempre en tot cas serà de l’empresa expositora concursant.

2. Un cop finalitzat el període d’admissió de sol·licituds i fitxes descriptives, a més de la documentació tècnica (14 de setembre), el Jurat del Premi si ho considera oportú es podrà posar en contacte amb l’empresa sol·licitant amb l’objectiu de valorar directament les característiques de les màquines i equips presentats.

3. El Jurat del Premi estarà integrat pels representants del les següents administracions i entitats:

 • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
 • Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • Estación de Mecánica Agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 • Estació Experimental de Lleida de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries
 • Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida
 • Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Departament d’Empresa i Treball
 • Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la provincia de Lleida (FEMEL)
 • Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola (FEMAC)
 • Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT).

4. El Jurat podrà declarar el Premi desert en qualsevol de les seves categories. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en un acte organitzat per Fira de Lleida durant la 67a Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit 2021.

5. Durant la celebració dels certàmens, les màquines i equips que hagin optat al Premi seran exposats obligatòriament en els estands de les empreses participants. Per la seva part, Fira de Lleida senyalitzarà aquestes màquines i equips amb indicadors i editarà un dossier de novetats en el que es donarà detall de les seves característiques tècniques, el qual serà lliurat als mitjans de comunicació i es penjarà al web www.sant-miquel.com  i www.eurofruitlleida.com.

6. El premi es lliurarà en la cerimònia de clausura de la 67a Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit 2021. En aquest acte l’empresa guanyadora realitzarà una exposició pública de les novetats.

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

La sol·licitud de participació es pot descarregar aquí.

 

COL·LABORADORS

EnginyersTecnics

 

HISTÒRIC DE GUANYADORS

2021

24è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA


1r premi: VIDAL Y BASOLS SA, per l'atomitzador arrossegat model SMARTOMIZER High Density H30.

2n premi: TALLERS CORBINS SL, per la màquina desfulladora pneumàtica FRUIT TEX RED PULSE DUO.

3r premi: MAQUINARIA AGRÍCOLA PLUMED SL, per l'equip portàtil per a l'elaboració d'adobs organominerals en base a purí, model FERTIFABRICA.

2019

23è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA


1r premi: VUNKERS IT EXPERTS, pel sistema integral per monitoritzar el camp remotament AGROVUNKERS.

2n premi: ZINCAMATIC SYSTEM SL, per la recol·lectora de safrà marca I.Z.S, model Crocus Famili.

3r premi: ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ SL, per la màquina agrícola autopropulsada hidrostàtica marca Argilés, model AF-PP 200.

2018

22è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA


1r premi: AKIS RESEARCH, S.L., al sistema del reg i la fertilització WatmanPRO.

2n premi: MAQUINARIA ATOMIZADORA,SL, al polvoritzador MAKATO Sirocco O3

3r premi: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA PLUMED, S.L., a l'accessori de distribució de purins de mànegues ALP.

2017

21è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA


1r premi: ARVIPOTECNIC SL, pel sistema de seguretat CPS de la tisora elèctrica de poda ARVIPO PS110.

2n premi: TALLERS ANTONI MIQUEL SL, pel sistema de gestió de sales de càrregues de bateries.

3r premi: OSVALD FERRETERIA SL, per la tisora de poda elèctrica marca ELECTROCOUP model F3015.

2016

20è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: ALQUILERES VILLALBA SL, per l'anivelladora de camins marca Chaptool.

2n premi: TALLERS ANTONI MIQUEL SL, pel Linde Safety Pilot.

3r premi: HEMAV SL, pels drons de rotor i ala fixa.

2015

19è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: AGRIFAC/HORTICULTURE SOLUTIONS, SLU, pel polvoritzador automotriu marca Agrifac model Condor 04.

2n premi: AGROPTIMA, SL, per l’equip de visualització de mapes per mitjà de l’app al mòbil al seu software de gestió agrícola mòbil amb tecnologia GPS.

3r premi: MODPOW, SL, pel sistema de captació d’informació de sensors.

2014

18è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: RUBINAT ELECTRONICA INDUSTRIAL SL, pel Mòdul IQS IV, un sistema avançat de tria automàtica de la qualitat externa de la fruita aplicada a un calibrador electrònic.

2n premi: VIVEROS QUALITY PLANT, pel sistema d’obertura i tancament de les xarxes antipedra mitjançant un sistema de cremallera.

3r premi: ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, pel sistema aeri de recollida d’envasat, condicionat i confecció en camps d’hortalisses.

2013

17è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: RUBINAT ELECTRONICA INDUSTRIAL SL, pel sistema de determinació no destructiu de l’estat de maduració del fruit en el procés automàtic de classificació, sistema patentat, model IFA dissenyat i fabricat per GREEFA.

2n premi: MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL (MAKATO), pel conjunt equip dinamitzador DIN-MAK i l’equip d’aplicació de preparats biodinàmics, marca MAKATO i model NERTHUS-C, pels avenços en la concepció del sistema i la seva aplicació en l’agricultura biodinàmica.

2012

16è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: JYMPA 1971, per un equip agrícola multifuncional (subsolador, una grada ràpida i un corró de pues tradicional). Marca JYMPA 1971, model OPTIMAX 3.

2n premi: SYSDIDE, per un vehicle autoportant hidroestàtic de 3 eixos, amb tracció a les 6 rodes 6WD. Marca SYSDIDE, model GRAPE 51 cv 6WD-3ax2d.

16è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: TALLERS ANTONI MIQUEL, per un sistema d’alerta de vianants pròxims a carretons elevadors. Marca ICNITA, model PAS sistema alerta vianants.

2n premi: MECANOCAMP, per una tisora elèctrica a bateria. Marca FELCO, model 820.

16è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: CEDIS-MAFRUT, per un sistema de selecció de fruita tova. Marca MAF-RODA, model GLOBALSCAN PEACH.

2n premi: AGRÍCOLA RÚBIES SL, per un equip pel tractament post-collita (rentat, secat i desinfectat). Marca AGRÍCOLA RÚBIES, model SPC 112.

2011

15è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: NIUBÓ MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, per l’elevador hidràulic marca NIUBO model MAX VISION, que permet l’optimització d’un portapalet adaptat a l’enganxall normalitzat del tractor agrícola, millorant considerablement la visibilitat del conductor.

2n premi: VIDAL Y BASOLS, SA, per l’equip de vibració i gestió del paraigües de recollida marca AGROMELCA model VM-ST10, que permet optimitzar el sistema de control electrohidràulic, facilitant notòriament el treball de l’operador.

15è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: OSVALD FERRETERIA, SCP, pel guant de seguretat marca INFACO, que permet una esporga segura a l’operador, per mitjà del control electrònic del conjunt tisora-guant.

2n premi: ILEMO HARDI SAU, per l’incorporador de producte fitosanitari marca HARDI model TurboFiller, per ser versàtil i adaptable a equips compactes d’aplicació de fitosanitaris, facilitant una barreja homogènia.

15è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: JESUS ESPIER, SL, per l’equip d’aclareig de flors d’arbres fruiters marca SAFLOWERS model Elèctric, utilitzable en diferents fases de floració, regulable en velocitat i sentit de gir, i dotat de dispositiu de seguretat per a l’operador.

2n premi: CEDIS-MAFRUT, SLU, pel calibrador de cireres marca MAF-RODA model CHERRY-WAY II, 1L, per la millora en la detecció de defectes en la cirera, a partir de l’anàlisi d’imatge, que garanteix la qualitat comercial del producte seleccionat

2010

14è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: OSVALD FERRETERIA SCP, per la Tisora electrònica ELECTROCOUP F3010, per l’innovador sistema d’adaptació de capçals de diferents calibres, control electrònic i sistemes de seguretat, que permet un estalvi del cost de les petites eines i increment notable del rendiment.

2n premi: TEYME TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, SA, per la barra hidràulica versàtil per l’aplicació de tractaments localitzats en conreus baixos.

14è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: CEDIS MAFRUT, SLU, pel buidador de palots V-MAX AUT 2010, per l’aplicació de sistemes d’última generació adaptats al tipus de maquinària per manipulació de palots.

2n premi: ILEMO HARDI, SAU, pel sistema HARDI IRIS de polvorització per les seves consideracions de disseny sobre la seguretat dels operaris durant el funcionament i manteniment.

14è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, SA, per la màquina AF-10 EVOLUTION per a la recol·lecció de fruita amb sistema de transport per cassoletes.

2n premi: CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY, SA, per la trituradora TRIGON VENTO de la marca SERRAT amb sistema incorporat pneumàtic per desplaçament de les restes vegetals de sota els arbres i permetre la posterior trituració i evitar problemes de fongs.

2009

13è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: GRAU SYSTEM, SLU, per la recollidora de cebes de doble capçal model MEGATRONIC 4000 P-125-2.

2n premi: SERRAT TRITURADORAS, SL, per la màquina recollidora i trituradora de restes d’esporga BIOMASS 100.

13è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: SERRAT TRITURADORAS, SL, pel braç suport flotant per a desbrossadores interceps FLOTING.

2n premi: CEDIS-MAFRUT, SLU, pel sistema de maneig i buidat de palots per tisora MAF AGROBOTIC Dir Tijera.

13è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: AGRICOLA RUBIES, SL, pel túnel de rentat i desinfecció per a tota mena de palots TÚNEL DE LAVADO 201.

2n premi: REFRACCION BODEGAS Y TECNOLOGIA, SL, per la pèrtiga portàtil per a l’aclarida mecànica de flors de fruiters ELECTROFLOR.

2008

12è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: ARGILES DISSENY I FABRICACIÓ, per la nova màquina d’assistència en la recol·lecció i classificació en camp de cítrics.

2n premi: JYMPA 1971, pel subsolador-ranurador model SJ-CR5.

3r premi: HISPAES SA, pel Master Vintage.

12è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: GREEFA – RUBINAT, pel buidador de palots en aigua.

2n premi: CEDIS – MAFRUT, pel robot automàtic de encaixat de cistelles de fruita.

2007

11è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: HISPAES, SA, pel vibrador manual amb sistema d’autoequilibrat.

2n premi: UNITEC IBERICA, SL, pel calibrador electrònic de petits fruits i hortalisses.

3r premi: PRYCONVAL AGROPECUARIA, SL, per la màquina subministradora d’adob localitzat a la profunditat de les arrels.

11è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: AGRICOLA RUBIES, SL, per l’equip de volteig de palots.

2n premi: ILERCIM, SL, pel sistema de control per radiofreqüència per als atomitzadors.

2006

10è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: SERRAT TRITURADORAS, per la desbrossadora d’herba per a plantacions fructícoles.

2n premi: AGCO IBERIA, pel tractor agrícola marca FENDT i model 312 VARIO.

3r premi: TALLERS ANTONI MIQUEL, per la carretilla d’elevació elèctrica

10è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: ILERCIM, SL, per l’equip de control d’automatismes a distància per radiofreqüència

2n premi: PIERO MORINI, pel classificador per a fruites i hortalisses de petit calibre

2005

9è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: TEYME, SL, pel Polvoritzador hidropneumàtic amb un nou grup de ventilació.

2n premi: SERRAT TRITURADORAS, per la Trituradora abatible Trigon extensible.

3r premi: ILEMO-HARDI, per la presentació del Nou Commander.

9è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL per la Omplidora de palots per fruita delicada. Model GBF.

2n premi: AGCO IBERIA, pel Tractor amb suspensió davantera amb anivellació automàtica. Model: FENDT 209F.

2004

8è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: REG SERVEI DE PONENT, SL, pel control electrònic d’automatismes ABIC 1022.

2n premi: ILEMO-HARDI, SAU, pel polvoritzador per cultius extensius HARDI, model: Master-Pro.

3r premi: GRAU MAQUINÀRIA SERVEI INTEGRAL, SA, pel vehicle multiservei AUSA Task 50.

8è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: FRUITS DE PONENT, SCCP, pels daus de préssec en el seu suc.

2n premi: GRUP S.D.A. SISTEMI, SRL, per l’equip de recollida d’olives.

2003

7è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS, SL, per la presentació d’un equip d’escarda mecànica per a conreus de cereals d’hivern i estiu i l’horticultura extensiva.

2n premi: GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, SA, per la presentació del tractor amb braç telescòpic per a treballs de camp i manipulació, construït per Merlo S.p.A. de Cuneo (Itàlia).

3r premi: TOSCOARAGONESA, SL, per la presentació d’una caldera amb intercanviador de calor d’alt rendiment que utilitza com a combustible diferents tipus de residus vegetals.

7è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi ex æquo: CATALONIA QUALITAT, pel portal de serveis integrals en fructicultura (Agroplace), i CATALONIA QUALITAT, per la plataforma informàtica per al seguiment de la traçabilitat integral de la fruita a Europa (Projecte e-fruitrace).

2n premi: ACTEL, SCL, per la fruita fresca pelada i envasada en format IV gamma.

2002

6è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, SA, per la presentació d’un nou disseny de màquina autopropulsada per a la recol·lecció de ceba.

2n premi: RIBES MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, SA, per la presentació del tractor John Deere sèrie 8020.

3r premi: MAF RODA, per la presentació d’un manipulador automatitzat de palots en immersió per a la descàrrega de peres i préssecs, evitant tota mena de danys físics als fruits.

6è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL, per la classificadora de qualitat interna del fruit GREEFA.

2n premi: NOVA FRUTICULTURA, SL, per la nova estructura anti-pedra NOVAFRUT.

2001

5è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: ARGILÉS, DISSENY I FABRICACIÓ, SA, per la presentació d’un nou disseny de màquina autopropulsada per a la recol·lecció d’hortalisses d’un braç en explotacions de petita i mitjana dimensió.

2n premi: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLSONA, SL, per la presentació de la recol·lectora de cereals CX860 de New Holland.

3r premi: CEDIS-MAFRUT, SL, per la presentació d’un software específic adaptat a una calibradora de fruita destinat al control de traçabilitat dels productes en centrals fructícoles.

5è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: CONTROLPACK, SL, pel film de P.E. Preestilado i macroformat per embolicar palets de fruita.

2n premi: CEDIS-MAFRUT, SL, per la unitat de filtració i tractament d’aigües.

3r premi: BALMAR MAQUINARIA INDUSTRIAL, SL, pel comandament prepodadora de discos totalment hidràulica.

2000

4t PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi ex æquo: CEDIS-MAFRUT, SL, presentació d’una màquina calibradora circular per a fruita, i MULTEYME, SL, per la presentació d’un polvoritzador per a fruiters equipat amb un sistema “intel·ligent” de regulació de la polvorització, basat en la detecció de la massa vegetativa mitjançant sensors d’ultrasons i la regulació de flux amb vàlvules d’actuació remota.

2n premi: LLEIDA MANUTENCIÓ, SL, de Golmés, per la presentació d’un carretó elevador autopropulsat de la marca TOYOTA dotat d’un sistema d’estabilitat actiu, controlat electrònicament, destinat a la prevenció d’accidents per bolcadura o despreniment de càrrega.

3r premi: ILEMO-HARDI, SA, per la presentació d’un polvoritzador hidropneumàtic destinat a la realització de tractaments fitosanitaris en plantacions, dissenyat sota els criteris de les normes europees de seguretat i medi ambient.

4t CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi ex æquo: ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, SA, per la presentació d’un capçal etiquetador de fruita, i SERFRUIT, SA, per la presentació d’una etiquetadora per a fruita.

2n premi: TELEFRUITS LLEIDA, SL, per la presentació d’un servei de compra-venda de fruita mitjançant internet que permet operar en temps real i amb independència dels canals establerts en el mercat nacional i internacional.

3r premi: CEDIS-MAFRUT, SL, per la presentació d’un paletitzador d’envasos d’alimentació automàtica per a centrals de manipulació i confecció de fruita.

1999

3r PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: VIGERM, SL, pel seu distribuïdor centrífug de fertilitzants sòlids alimentat amb cinta de PVC.

2n premi: ILEMO-HARDI, SA, per la presentació d’un deflector per a polvoritzadors hidropneumàtics destinats a la realització de tractaments fitosanitaris en plantacions fruiteres intensives.

3r premi: ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, per la presentació d’una màquina recol·lectora de fruita per a la indústria.

3r CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: CAUSTIER IBÉRICA, SA, per la presentació d’un sistema automatitzat per omplir caixes de fruita atès el seu caràcter innovador, la seva fiabilitat a prova d’errors i el tracte acurat que proporciona a la fruita.

2n premi: ECOBEE 2000, SL, pel seu preparat de pol·len destinat a afavorir el quallat de fruits.

3r premi: ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, per la presentació d’una màquina recol·lectora de fruita per a la indústria.

1998

2n PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: ILEMO-HARDI, SA, pel sistema d’aplicació selectiva de productes fitosanitaris en conreus arboris basat en l’acció conjuntada d’un detector d’ultrasons i d’una vàlvula de doble cos d’accionament oleohidràulic.

2n premi: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS, SL, per la presentació d’un cilindre compactador d’elevada capacitat operativa i geometria variable entre la posició de treball i la de transport per les vies públiques, mitjançant a l’actuació de mecanismes d’accionament oleohidràlulic de disseny enginyós.

3r premi: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA ENRIC FARRÉ DE VALLFOGONA DE BALAGUER, per la presentació d’un cilindre compactador de característiques similars a l’anterior, afegint l’opcionalitat d’exercir una doble acció de compactació, encara que reduint en aquest cas la capacitat operativa del sistema.

2n CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL, per la Màquina seleccionadora de fruita Greefa.

2n premi: AUTOMOTOR, SA, pels Tractors fruiters TNF de New Holland.

3r premi: CEDIS-MAFRUT, pel Manipulador de palets SAMMO.

1997

1r PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES


1r premi: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, SL, per la màquina sembradora per a sembra.

2n premi: TALLERES URIACH-GOMBAU, per la minidepuradora de purins.

3r premi: JONUES I FILLS, SCCL, per a la desbrossadora de martells.

1r CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA


1r premi: GIRÓN MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, per la màquina prepodadora de ganivetes.

2n premi: TALLERS MAS ROSANES, pel carretó auxiliar per a la recol·lecció de fruita.