Les noves tendències en reg agrícola, a la Fira de Sant Miquel

Es presentaran sistemes d’injecció controlada de fertilitzant, sondes per mesurar la humitat subterrània, equipaments de reg enterrat i de bombeig solar, entre altres

Les noves tendències en reg agrícola tindran un paper destacat a la Fira Agrària de Sant Miquel i el saló Eurofruit, manifestació firal que tindrà lloc del 30 de setembre al 3 d’octubre al recinte de Fira de Lleida. El sector del reg —un àmbit de l’agricultura que s’ha vist beneficiat en els darrers anys dos grans avenços genèrics, la tecnificació i la implementació de l’eficiència energètica— estarà representat per una àmplia gamma de serveis i novetats presentats per diverses empreses expositores.

Entre altres propostes, el certamen acollirà sistemes d’injecció controlada del nitrogen dels purins al reg, de sondes de mesura de la humitat subterrània, de reg per degoteig enterrat o de bombeig solar.

Les actuals tendències del sector del reg passen per la implantació de noves solucions. Així, la telelectura per al control de fuites (la lectura, en temps real, dels comptadors d’abonat i amb l’aplicació d’algorismes avançats) permet controlar fugues o tenir una previsió de la demanda. Aquest factor esdevé essencial per assolir una major eficiència, tant hidràulica com operacional.

És també important la implementació del reg intel·ligent (gestió del reg en funció de les necessitats reals dels cultius i de l’estat d’humitat de terra). D’acord amb la teledetecció i els sensors instal·lats en els camps, es pot assolir el càlcul del balanç hídric, aplicar solucions tecnològiques per saber quan i quant regar per optimitzar el consum de recursos hídrics i, amb això, afavorir la sostenibilitat mediambiental.

La teledetecció suposa un avenç important ja que ens ofereix informació sobre l’estat dels cultius sense necessitat de desplegar cap actiu. Un pas més enllà en aquesta tendència és l’ajust automàtic de la programació de reg a través de l’aplicació d’algorísmia, tenint en compte les necessitats d’aigua del cultiu, l’estat de terra i la previsió meteorològica. La millora de la sostenibilitat mediambiental és una de les principals avantatges, ja que a l’optimitzar el consum d’aigua, també es redueix el consum energètic emprat per a la seva bombament.

Finalment, és bàsica la integració de dades de la telelectura amb les del reg intel·ligent, ja que per a una millor presa de decisions és important poder veure en temps real tota la informació rellevant de sistema en una única plataforma.