Jornada tècnica “Reptes i adaptacions de l’agricultura al canvi global”

La temperatura augmentarà un grau o grau i mig fins al 2050

Els experts pronostiquen temperatures en augment, pluges imprevisibles i reducció d’un 60% del cabal en el curs baix de la conca del Segre

 

La jornada tècnica “Reptes i adaptacions de l’agricultura al canvi global”, desenvolupada en el marc de la primera jornada de la Fira de Sant Miquel i el saló Eurofuit de Lleida, ha aportat dades que els experts qualifiquen de “preocupants”. Jordi Cunillera, del Servei Meteorològic de Catalunya, ha explicat com han evolucionat la temperatura i les precipitacions en els darrers anys a Lleida, en particular, i a Catalunya en general, i la previsible evolució al llarg del segle XXI.

“Els estudis del Serveis Meteorològic de Catalunya constaten que la temperatura mitjana, tant de màximes com de mínimes, ha augmentat en els darrers 60 anys entre un grau i un grau i mig i que la tendència fins al 2050 és que pugui seguir augmentant al mateix ritme”, ha assegurat Cunillera. Pel que fa a precipitacions, ha comentat que no es pot assegurar el que pot passar ja que depèn de molts factors. “Si que s’observa que a l’estiu hi ha una disminució de precipitacions, i que aquesta tendència podria mantenir-se fins a mitjans del segle XXI,  tot i que la resta d’estacions no queda clar quina serà l’evolució de la pluviometria”, explica.

Carme Biel, investigadora de l’IRTA i cap del programa de horticultura ambiental, ha parlat dels càlculs que s’estan fent sobre les necessitats d’aigua a nivell de conca i la problemàtica de reg que podem registrar a llarg i curt termini. També ha explicat que el cicle de conreus s’allargarà i els efectes que tindran les temperatures. “Hi haurà canvis de fenologia dels conreus (canvis en les dates de floració, d’aparició de fulles i caiguda de les mateixes, de maduració, de sincronisme floració-pol·linització, etc.), no molt significatius –poden ser de tres a set dies–, però que impliquen efectes en la producció i en la gestió dels conreus”.

De la seva banda, Sergio Vicente, científic del Insituto Pirenaico de Ecología, ha explicat els resultats d’un projecte europeu Life que s’està portant a terme per analitzar l’evolució dels cabdals en al conca del Segre i la seva connexió amb la gestió humana dels recursos hídrics i també amb la variabilitat i les tendències recents en el clima.

“S’observa clarament en la conca del Segre que existeix una reducció dels cabals dels rius, un descens molt més acusat als cursos baixos, al voltant d’un 60% (des dels anys 50), i menys accentuat en les capçaleres, d’un 20%. Aquesta reducció s’observa tot l’any, però és molt més acusada en l’època estival”, ha comentat.

Vicente ha explicat que “també s’han analitzat temes de modificació dels règims pluvials, on l’alta regulació de la conca fa que passem d’un règim nivo-pluvial amb màxims en primavera a un altre en que aquests màxims es veuen reduïts i tendeixen a estirar-se fins als mesos d’estiu, degut a que els cabdals dels rius tendeixen a portar més aigua per cobrir les necessitats de reg i altres necessitats d’aigua a les parts baixes de la conca”.

Robert Savé, coordinador de Viticultura i Enologia de l’IRTA, s’ha referit a les mesures d’adaptació i mitigació dels cultius al canvi climàtic i ha parlat dels efectes d’una mala gestió ambiental: “per cada euro que incrementem el PIB estem tirant com a mínim 23 grams de carboni a l’atmosfera”. O, pel que fa a avenços tecnològics, ha afirmat que ajuden però no solucionaran el canvi climàtic, i ha posat com exemple el tema dels drons: “l’important del dron no és l’aparell en sí, sinó la interpretació que es fa de la fotografia que facilita el dron”. Savé  considera que “no hi ha solucions generalistes, sinó localitzades a cada lloc, a cada producte, a cada conreu.”

Finalment, Francesc Reguant, de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, ha parlat de la disponibilitat alimentària i del desenvolupament global sostenible.

 

sm2016-jornadareptesagricultura

 

Print Friendly, PDF & Email