HIDROMATIC PONENT: Sostenibilitat, Eficiència i Estalvi

Des de fa ja, mes de 20 anys, la proximitat existent entre els nostres clients i tècnics facilita el conèixer les necessitats i atendre els reptes que ens proposen.

Per a això, la inclusió de la I+D+i en Hidromatic Ponent ha estat un pas fonamental que ens ha permès un gran avanç a nivell de sostenibilitat, eficiència i estalvi. Hem desenvolupat un ampli ventall de solucions amb el motiu de simplificar problemàtiques comunes en totes i cadascunes de les instal·lacions de reg, com són: el sistema de neteja d’aspiracions en càrrega, sense parts mòbils; els equips de bombament i aspiracions flotants per a embassaments; els equips de fertilització orgànica i fertilització mineral d’alta capacitat i sota manteniment; les reixes automàtiques de pre filtrat en les preses de riu; els kits de neteja de filtres amb un molt baix consum d’aigua; els kits all-in-one, sistemes modulars de capçals de reg compacte de bombament, filtració, nutrició, programació i sensórica , amb un molt baix cost de manteniment; els sistemes d’oxigenació per a millora de la qualitat d’aigua en embassaments, tot això al costat de l’evolució en aquests últims anys de la tecnologia solar ens permet incrementar la rendibilitat de les explotacions agrícoles i minimitzar l’impacte ambiental, tant la petjada hídrica com la petjada de carboni, en l’agricultura de regadiu.

Només és possible obtenir un reg de precisió amb una enginyeria que cuidi fins al mínim detall, i fruit d’això són els projecto claus en mà. Aquests projectes garanteixen un disseny detallat, ajustat a les necessitats dels nostres clients i una execució d’aquest, en temps i pressupost, la qual cosa facilita un ràpid retorn de la inversió inicial, maximitzant el rendiment i reduint els costos operatius de producció.


Informació facilitada per l’empresa expositora.