Evolya instal·la més de 45 ha de xarxa antipedrís a Navarra

EVOLYA S.L  es una empresa fundada l’any 2001, ubicada a la provincia de Lleida, concretament a la població de Torrefarrera, a escassos 10 minuts de la capital. Envoltada de cultius de fruita, Evolya SL, està present principalment en el sector agrícola.

EVOLYA S.L  s’especialitza en el muntatge i comercialització de xarxa antipredrís, activitat referent de l’empresa. Així mateix, duu a terme altres activitats com:

  • Comercialització de farratges i fertilitzants orgànics per l’agricultura ecològica, en diferents formats, pols, pellet i grànul.
  • Producció de compost orgànic de procedència animal, en una planta de compostatge pròpia.

El passat mes de juny, Evolya ha finalitzat la instal·lació de la tercera fase, de les cinc previstes, per protegir amb xarxa antipedrís, un cultiu de més de 45 Ha de poma a la zona de Navarra.

La quarta fase, està prevista que es comenci al mes de novembre d’aquest any. I la cinquena i darrera fase, es durà a terme l’any 2022, essent així una de les instal·lacions més extenses de la zona.

La cronologia de la instal·lació és la següent:

  • Una primera fase realitzada durant l’any 2018, que consta de 8 Ha d’estructura i xarxa antipedrís.
  • Una segona fase de 13 Ha, realitzada l’any 2019, d’estructura i xarxa antipedrís.
  • La tercera fase s’inicia a finals de 2020 i consta de 7 Ha de muntatge d’estructura per la posterior instal·lació de xarxa antipedrís.
  • Durant el mes de novembre d’aquest any, està previst iniciar la quarta fase, que constarà de 10 Ha d’estructura i 7 Ha d’instal·lació de xarxa antipedrís.
  • Per finalitzar, la cinquena fase, es realitzarà l’any 2022 i constarà de 8 Ha d’estructura i 18 Ha de xarxa antipedrís.

https://www.evolya.com