Conferència Dr. Estivill (2014)

Conferència–col·loqui a càrrec del
Dr. Eduard Estivill:
“ALTERACIONS DEL SON EN ELS NENS: INSOMNI, RONC, APNEES I PARASÒMNIES.”
 

Col·labora:

PE2014-SantJaume

Data: Diumenge 6 d’abril de 2014.

Hora: 11.45 h.

Lloc: Pavelló 4.

 

 

Insomni: Una de les patologies més comunes referides pels pares és el freqüent despertar dels nens durant la nit, que pot tenir diverses causes. Solen interrompre el seu somni de 5 a 15 vegades i els és impossible tornar a conciliar-lo de manera espontània i sense ajuda. Aquest fenomen va lligat generalment a múltiples dificultats per aconseguir que el nen s’adormi sol. Els pares solen provar tots els mètodes existents per aconseguir adormir-los.La persistència d’aquesta alteració dóna lloc a un greu trastorn en l’estructura del son dels infants. Aquests no dormen les hores necessàries, estan mes inquiets i irritables, els és difícil fer migdiades, dormen en moments inadequats, i sobretot produeixen un estat de tensió i frustració contínua en els pares que intenten sense èxit solucionar el problema. El problema es produeix perquè el nen no ha adquirit de manera correcta l’hàbit del son, és a dir, hi ha una distorsió dels hàbits del son a causa de les associacions incorrectes que el nen fa amb el seu somni, per les errònies indicacions dels pares. El tractament consisteix en una adequada reeducació dels hàbits del son.

Ronc i apnees: Un 2-3 % dels nens presenten ronc i síndrome d’apnea durant el son. L’alteració es produeix per una hipertròfia amigdalar i adenoidea que dificulta el pas de l’aire. Com a conseqüències es produeixen cessaments en la respiració que de vegades ocasionen hipòxies. La repercussió és evident: mala qualitat del son, somnolència diürna, mal rendiment escolar i possible dèficit cognitiu persistent. El tractament és quirúrgic.

Parasòmnies: Són fenòmens nocturns, barreja de conductes motores i vegetatives que desperten al nen i espanten als pares, generalment benignes. Les més importants són el somnambulisme, la somnilòquia, els terrors nocturns, el bruxisme, els malsons i els moviments d’autogronxament.

PE2014-EduardEstivill