Conferència del Dr. Ramon Capdevila: “Els nostres fills són a la xarxa. Mares i pares on som?”

Dissabte 17 de març 2018, a les 12.00 h. — Sala del Pavelló 4

 

Dr. Ramon Capdevila

Impartida pel Dr. Ramon Capdevila, pediatra.

Dirigit a mares i pares que vulguin reflexionar sobre què significa que els fills i filles facin el despertar social a les xarxes, sense acompanyament.

Presentació:
Que els nostres fills i filles són a la xarxa és evident. I molts des del mateix moment del naixement. La foto que cada cop més pares fan a la sala de parts, just en el moment del naixement per enviar a tota la família, n’és el primer exemple. I aquest nadó, sense saber-ho ni autoritzar-ho, ja comença a tenir la seva petjada digital, la seva biografia a la xarxa.

Reflexionar sobre aquest fet, entendre què vol dir tenir presència a les xarxes socials, saber acompanyar els nostres fills en aquesta descoberta i immersió són aspectes de la educació dels nois i noies que no podem eludir.

Igual que en la vida “real”, els joves han d’aprendre a tenir cura de tot allò que expliquen i mostren als demés a través dels canals de comunicació digitals, a interactuar amb els altres respectant unes normes (netiqueta), a treure partit de les TICs per a millorar coneixements i a saber aprofitar les oportunitats que els entorns 2.0 els ofereixen.

El despertar a l’adolescència que moltes noies i nois fan a les xarxes socials no ha d’afegir més risc a una etapa que normalment ja comporta turbulències en el desenvolupament de la personalitat. Mares, pares, educadors i professionals de molts àmbits hem d’assumir la nostra responsabilitat i acceptar el repte de donar resposta a les necessitats de suport que ens plantegen els joves de la nostra societat.

Organitza: Llavors de Vincle.

 

Aforament limitat.