Trobada empresarial Kenya-Municipàlia del 22 al 25 d’octubre de 2013

Amb motiu de la celebració de la 17a edició de Municipàlia, Fira Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals, s’ha organitzat una missió comercial amb governadors, alcaldes i càrrecs tècnics de tres ciutats de Kenya, que visitaran la fira i es reuniran amb els expositors de Municipàlia.

 

Les reunions entre els representants kenyans i les empreses expositores de Municipàlia tenen l’objectiu de definir propostes concretes de negoci i solucions per cobrir les necessitats de Kenya en els propers anys.

 

L’actual creixement de Kenya és del 6,1% i s’ha posat l’objectiu d’aconseguir que en un futur sigui el 10%. Per a això necessita utilitzar els seus recursos de manera més eficient, corregir els alts costos d’energia i les infraestructures deficients.

 

Precisen ciutats interconnectades, una xarxa de carreteres, ferrocarril, ports, aeroports, potabilització d’aigües, telecomunicacions, nous equipaments, mobiliari urbà, gestió de residus, energies renovables, entre altres.

 

El turisme serà un sector important en el projecte

Kenya té com a objectiu estar entre els 10 primers destinacions turístiques de llarga distància en el món. Una estratègia agressiva per desenvolupar la costa de Kenya (nord i sud) és mitjançant el desenvolupament de ciutats turístiques. Cal llavors la millora d’instal·lacions, parcs i equipaments de les ciutats per crear sinergies i destinacions també culturals, ecològiques, esportives i aquàtiques.

 

Totes aquestes inversions aconseguiran un major rendiment dels ingressos del turisme i així més capacitat per continuar amb el desenvolupament previst.

 

Projecte Kenya Vision 2030

El projecte Kenya Vision 2030 s’ha efectuat pensant perquè el ràpid creixement que està experimentant Kenya des del 2003 gràcies als recursos naturals i el turisme, reverteixi en la població, poder mantenir un creixement sostenible i que en el futur pròxim es generi més ocupació i es redueixi la pobresa.

MU2013-Kenya-Vision-2030

Presentació “Introducing Kenya”

El dimarts 22 d’octubre se celebrarà la jornada de presentació Introducing Kenya, en la que representants kenyates exposaran els eixos principals del projecte Kenya Vision 2030 i les necessitats de les seves comunitats. La presentació se celebrarà al Saló de Congressos de Fira de Lleida (Palau de Vidre, 1a planta). L’assistència és gratuïta, prèvia inscripció per correu electrònic a l’adreça kenya@firadelleida.com, indicant nom i cognoms de la persona inscrita, empresa, sector d’activitat i si és expositor de Municipàlia-Innocamping.

MU2013-Kenya

Print Friendly, PDF & Email