Servei integral de cardioprotecció amb desfibril·ladors semiautomàtics

L’empresa lleidatana Sanimèdic Group presenta en la setzena edició de Municipalia un servei integral de cardioprotecció. Aquest servei, dirigit a l’Administració pública i a qualsevol empresa privada, consisteix a oferir un pack complet que inclou la instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics, impartir cursos de formació per a l’ús correcte d’aquests aparells i la gestió dels tràmits administratius per a la seva utilització.

 

L’entitat ofereix cursos especialitzats per a personal no mèdic que acrediten l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics. Es tracta de cursos acreditats per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) que capaciten als participants per detectar signes de gravetat i risc vital i actuar davant parades cardiorespiratòries amb l’ús d’un desfibril·lador. Alguns dels continguts que es treballen són: la cadena de supervivència, les recomanacions actualitzades en Suport Vital Bàsic (SVB) adult i pediàtric i els aspectes ètics i legals en l’ús de l’aparell, tot a través de pràctiques i simulacions integrades amb l’ús del desfibril·lador.

 

El desfibril·lador és un aparell electrònic portàtil que diagnostica i tracta la parada cardiorrespiratòria quan és deguda a la fibril·lació ventricular (en la que el cor té activitat elèctrica però sense efectivitat mecànica) o a una taquicàrdia ventricular sense pols (en què hi ha activitat elèctrica i en què el bombament sanguini és ineficaç), restablint un ritme cardíac efectiu elèctricament i mecànicament.

 

Segons un informe del Ministeri de Sanitat i Política Social, les parades cardíaques (PC) extrahospitalàries són un problema de primera magnitud per a la salut pública. Així, s’estima que cada any es produeixen a Espanya més de 24.500, la qual cosa equival a una mitjana d’una parada cardíaca cada 20 minutos, ocasionant 4 vegades més morts que els accidents de trànsit. El desfibril·lador semiautomàtic és l’únic sistema que permet revertir en menys de cinc minuts una aturada cardíaca, per això es planteja la necessitat d’instal·lar aquests aparells en espais públics a l’abast de qualsevol usuari amb un problema d’aquest tipus.

 

Cal afegir que ahir dimecres va tenir lloc a la Sala de Conferències del Pavelló 4 de Fira de Lleida la conferència “La importància de la presència de desfibril·ladors en espais públics municipals”, a càrrec de Sergi Grimau, exdeportista professional i product manager de Sanimedic Group i instructor en Suport Vital Bàsic i ús de Desfibril·ladors.

 

MU2011-Sanimedic

Print Friendly, PDF & Email