Seminari amb empreses europees i compradors públics en el marc de Municipalia

ACC10 organitza un seminari entre empreses i compradors públics, que tindrà lloc a l’Stand 420 de Municipàlia el dia Dimarts 18 d’octubre a partir de les 9.30 del matí.

El seminari s’inscriu dins el marc del projecte europeu PRISME (www.prismeprocurement.eu) Les empreses y els compradors publics ( representants d’ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes , etc.) que estiguin interessats poden participar demanant la seva inscripció a:

Sr. Alberto Ratti (aratti@acc10.cat)

Tel. +34.93.567.6949  

Objectius:

El projecte PRISME (“PRocurement of Innovation from SMEs”) té com a objectiu millorar l’accés de les PIMEs —i més concretament el de les PIMEs innovadores— a la contractació pública escurçant les distàncies entre aquestes i els compradors públics. Per assolir aquest objectiu, les activitats que duu a terme PRISME se centraran per una banda en les PIMEs i per l’altra en els compradors públics, i, de manera conjunta, en les PIMEs i els compradors públics. La innovació i la contractació pública seran els fonaments de les accions implementades al llarg de tot el projecte. Durada del projecte: del setembre de 2010 fins a l’agost de 2012.

 

Activitats adreçades a les PIMEs:

— Es duran a terme diagnòstics individuals per augmentar la conscienciació sobre les oportunitats de contractació pública entre les PIME. Aquests diagnòstics generaran recomanacions personalitzades.

— Es proposaran sessions de formació sobre el tema de la contractació pública i, més concretament, sobre les licitacions transnacionals.

 

Activitats dirigides als compradors públics:

— S’organitzaran tallers dedicats als compradors públics per augmentar la conscienciació sobre les característiques de les PIME —i més concretament sobre les PIME innovadores— i per facilitar l’accés d’aquestes a la contractació pública.

— Es lliuraran vuit números d’un butlletí electrònic a una àmplia diversitat d’entitats públiques per orientar-les sobre com pensar en les PIME i en la innovació quan preparin les seves licitacions.

 

Activitats per a reunir les autoritats públiques i les PIMEs:

— S’organitzaran reunions transnacionals cara a cara per estimular d’una manera molt interactiva el coneixement mutu de les PIMEs i dels compradors públics. Els compradors públics especificaran les seves necessitats i les PIMEs tindran la oportunitat de mostrar les seves solucions i tecnologies innovadores als compradors públics.

— També s’organitzaran seminaris virtuals entre les PIME i els compradors públics.

 

ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món. Davant les oportunitats de negoci obertes en aquest àmbit per a les empreses catalanes, ACC1Ó ofereix el servei CPI (Contractació Pública Internacional), que compta amb instruments de suport que garanteixen una resposta integral en aquest important mercat.

www.acc10.cat

 

PRISME és una actuació específica sobre la contractació pública cofinançada per la Comissió Europea en el marc del programa CIP, en col·laboració amb la xarxa Enterprise

 

 

Print Friendly, PDF & Email