Per cada tona de biomassa que es mobilitza es creen 12 llocs de treball directes i 12 d’indirectes

A Catalunya només s’aprofita el 20% del potencial de producció de biomassa 

 

La biomassa forestal primària és l’energia renovable que més pot ajudar a la creació de nous llocs de treball, ja que una tona de biomassa que es mobilitza pot arribar a crear una mitja de 12 llocs de treball directe i dotze d’indirectes. Aquestes dades les la facilitat aquest matí Joan Buchaca, responsable del Pacte d’Alcaldes de la Diputació de Lleida, institució que ha organitzat la jornada tècnica “L’ús públic de la biomassa com a font d’energia en el marc del saló Municipàlia.

MU2013-BIOMASSA

Buchaca ha explicat que, a més de ser una gran oportunitat per evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica de futur, la biomassa és una oportunitat per crear llocs de treball, afavorir la cohesió social i territorial i el desenvolupament local. (tall de veu)

 

Jona Buchaca ha assegurat que actualment a Catalunya només s’aprofita el 20% del potencial de producció de biomassa i ha dit que les diferències de preus amb els combustibles fòssils són molt grans. “Unes diferències que permeten assumir perfectament els costos dels canvis de calderes i posar en marxa la infraestructura necessària”, ha dit.

 

La primera part de la jornada s’ha centrat en experiències sobre l’ús de la biomassa per a instal·lacions publiques i les fórmules per assegurar el rendiment de la biomassa, tant en boscos privats com públics. La segona part de la jornada ha posat sobre la taula les diferents experiències en biomassa de les tres diputacions actives que formen part del Pacte d’Alcaldes (diputacions de Barcelona, Girona i Lleida), i els respectius responsables han explicat les eines que faciliten per a que els ajuntaments puguin afrontar aquesta transformació energètica dins del seu municipi.

Print Friendly, PDF & Email