Saulo Solid, paviments de terra amb molt alta estabilització

L’any 2007 fou quan la direcció de la nostra empresa MASSACHS Obres i Paisatge va prendre la determinació de invertir amb I+D en el món del sauló amb la direcció d’aconseguir un paviment que no s’erosioni amb facilitat.

La nostra experiència amb la pedrera de sauló “mas Patxot”, amb el manteniment de camins privats, públics, càmpings, places i jardins dels nostres clients, des de l’any 1.969, ens havia donat prou informació de quina era la problemàtica i quin era l’objectiu a aconseguir.

Vàrem començar a investigar les referències existents en aquell moment, a nivell mundial, per procedir a fer les proves i assaigs de totes les que eren capdavanteres.

Els resultats eren molt decebedors, pel que vàrem decidir de evolucionar uns nous procediments totalment innovadors. Després de moltes i intenses investigacions  vàrem aconseguir un sistema d’aplicació de lligams i additius que garanteix l’homogeneïtat.

La prova i assaig de lligams i additius naturals amb un equip de geòlegs internacionals, ens va portar a una formulació que assoleix unes resistències a l’abrasió que multipliquen els millors resultats mai aconseguits en un paviment de terra estabilitzada.

A partir de l’any 2012 vàrem començar a comercialitzar aquest paviment sota la marca SAULO SOLID,  amb la seva corresponent certificació de Qualitat. Aquesta certificació del procediment garanteix que tenim control total sobre la execució i corregim qualsevol possible error d’execució en temps suficient perquè no afecti el resultat final del paviment.

El resultat es que SAULO SOLID és un  paviment de terra molt resistent a l’erosió, integrat a la natura, respectuós amb el medi ambient i que no necessita cap manteniment en moltíssims anys.

SAULO SOLID, és un paviment de terra amb molt alta estabilització que:

 • ÉS TOTALMENT HOMOGENI                           
 • NO FA FANG
 • NO FA POLS
 • MANTÉ  LA PLANIMETRIA PERFECTE DURANT MOLTS ANYS
 • ÉS RESISTENT A L’ABRASIÓ FINS I TOT DELS TURISMES
 • NO NEIX NOVA VEGETACIÓ
 • ACONSEGUEIX UN ASPECTE NATURAL DE TERRA, SENSE IMPACTE PAISATGÍSTIC.
 • NATURALITZA I ENVELLEIX DIGNAMENT L’ESPAI.
 • GARANTEIX PERFECTES CONDICIONS PEL SEU ÚS SENSE CAP NECESSITAT DE MANTENIMENT DURANT ANYS.
 • ACCESSIBILITAT AMB MÀXIMA COMODITAT I SEGURETAT PER VIANANTS,  PERSONES DE MOBILITAT REDUIDA, FESTES…

Els seus usos i aplicacions són diversos:

 • Camins per vianants                                               
 • Vies Verdes                                   
 • Itineraris saludables
 • Parcs                                                            
 • Jardins                                              
 • Aparcaments
 • Voreres                                                       
 • Zones arqueològiques                              
 • Accessos a finques     
 • Càmpings                                                     Mercats                                          
 • Camins de ronda
 • Escoles                                                        
 • Camins rurals

Van destinats tant a vianants, com per bicicletes i també per tràfic rodat lleuger.

No estabilitzem terres, FEM PAVIMENTS TOTALMENT HOMOGENIS PER MOLTS ANYS.

Tenim obres executades i visitables a bona part de tot el territori català, algunes arribant a 8 anys de vida. Gaudim ensenyant com envelleixen amb total dignitat, integració total al paisatge i sense manteniment.

Tornem a assistir a aquesta fira per seguir donar a conèixer aquest tipus de paviment als que encara no el coneixen o han tingut problemes utilitzant paviment similars que no han assolit els objectius desitjats.

Ens trobareu a l’estand 224, al Pavelló 2.

Més informació:

www.saulosolid.com

www.terrasolida.com

www.massachs.com

Print Friendly, PDF & Email