PALVI – DULE system: Sistema de recollida bilateral

DULE system és un sistema per a la recollida selectiva de residus municipal composat per:

 

Un equip robotitzat monooperador bilateral totalment automàtic, capaç de recollir diferents contenidors de superfície i soterrats. Es necessita un únic operari a la cabina del camió per realitzar tot el procés: recollir el contenidor, elevar-lo, situar-lo sobre de la tremuja del recol·lector, buidar-lo i tornar-lo a la posició exacta on l’ha recollit.

 

Un equip de ganxo, que ofereix un sistema intercanviable d’equips que ens permet seleccionar en tot moment l’opció que volem incorporar al sistema global (recol·lectors, caixes i rentacontenidors) i així efectuar la recollida selectiva de residus desitjada en cada ocasió.

 

Un recol·lector de càrrega superior, per a efectuar la compactació de residus procedents dels contenidors de la recollida selectiva municipal. Fiable i potent, és la combinació tècnica perfecta per efectuar un eficient treball rendibilitzant les màximes exigències: força i rapidesa.

 

Contenidors de superfície i soterrats, tots dos ideats per a ús domèstic, les seves línies han estat estudiades per minimitzar l’impacte mediambiental i oferir a l’usuari un fàcil i segur accés. Tots dos dissenys permeten formar les illes ecològiques desitjades, ubicar-les en qualsevol context urbà i facilitar, gràcies als seus colors diferenciats i específics, una idea clara i precisa al ciutadà millorant la recollida selectiva municipal. Combinen un alt nivell de tecnologia i qualitat, obtenint fiabilitat i funcionalitat; a més d’una estètica molt depurada i adaptable a les exigències locals.

 

DULE system permet efectuar un servei de recollida de residus tecnològic, modern, eficaç i rendible. La bilateral ens permet situar els contenidors tant en el costat dret com en l’esquerre, facilitant la seva col·locació i fent de DULE  system un sistema totalment adaptable a qualsevol context urbà.

 

Més informació a www.dulesystem.com

 

MU2015-Palvi-Foto-2

MU2015-Palvi-Foto-1

 


Informació facilitada per l’empresa expositora.
Print Friendly, PDF & Email