Més de la meitat dels boscos de Catalunya, al Pirineu de Lleida

El Pallars Sobirà i l’Alt Urgell són les comarques amb més hectàrees

de bosc de propietat municipal 

 

Actualment a tot Catalunya hi ha 194 municipis propietaris de boscos, el que suposa més de 365.000 hectàrees de zona forestal (més d’un 18% de tota la superfície del Principat) controlada i gestionada per l’administració pública. “Tenim un centenar de municipis associats i més de la meitat corresponen al Pirineu de Lleida”, ha comentat Ramon Moliner, president de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT). Entre ells cal destacar 20 ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del Pallars Sobirà, amb més de 68.000 Ha de bosc de propietat local, i 17 municipis i EMD de l’Alt Urgell, amb més de 39.500 Ha.

 

L’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) ha estat present al saló Municipàlia amb un espai en el que com a objectiu principal pretén donar a conèixer l’entitat i la tasca que desenvolupa, com també aconseguir incrementar el nombre de socis. Moliner ha explicat que ELFOCAT aglutina els ens locals públics amb patrimoni forestal del Principat.

 

Cal dir que la superfície total de forests d’entitats locals a Catalunya és de 365.726 Ha, mentre que el 59,44% d’aquestes hectàrees (217,407 Ha) pertanyen a associats d’ELFOCAT.

 

El president de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya diu que “volem ser la veu dels petits propietaris davant de l’administració i ser presents en tots els àmbits on es parla de boscos, des de la certificació forestal –compliment de criteris i normes establertes en la gestió del bosc–, fins a les subhastes, el Consorci Forestal de Catalunya, etc.”. Moliner també ha explicat que están en contacte directe amb els Departaments d’Agricultura i de Territori de la Generalitat per tenir un representant dins de la nova Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat, un nou ens que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email