Medi ambient i noves tecnologies, eixos de les jornades de Municipàlia

El medi ambient i les noves tecnologies constitueixen dos dels eixos bàsics de la 15a edició de Municipàlia (Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals), certamen que tindrà lloc del 20 al 23 d’octubre a la Fira de Lleida.

El saló acollirà aquest any la celebració d’unes 41 activitats paral·leles entre jornades tècniques, reunions professionals i presentacions de productes i ja hi ha 3.500 visitants professionals que s’han preregistrat a través del web de la institució firal. Fira de Lleida preveu que Municipàlia reuneixi 325 empreses de tots els sectors relacionats amb els equipaments i els serveis per a les ciutats.

Entre les activitats tècniques relacionades amb els residus, el medi ambient i l’estalvi energètic, cal destacar les centrades en temes com ara “Cap a una nova llum. Solucions d’il·luminació urbana amb tecnologia LED”, que organitza iGuzzini; “Gestió de l’ús de l’aigua en jardineria”, del Gremi de Jardiners de Lleida; “Estratègies i tecnologies de la gestió integrada energètica dels municipis”, que organitza Enertika; la conferència anual Ategrus sobre abocadors controlats; “Gestió de la contaminació acústica municipal”, d’Acustics Ambient; “Tecnologies de biometanització i aprofitament del biogàs de RU”, d’Ilnet; “Situació actual de la valorització energètica dels residus municipals”, que organitza Ilnet; “Gestió i optimització intel·ligent dels serveis de neteja i recollida de RSU”, de Pesdicon; “Cultura de l’arbre urbà versus Llei d’Accessibilitat Urbana”, de Kimu 2000 Soluciones Ecológicas.

També cal esmentar la conferència CEEC, que organitza el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, i la visita guiada de la Xarxa Compra Reciclat, que portaran a terme el Centre Català del Reciclatge, l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Pel que fa a les noves tecnologies, cal citar les jornades sobre “Noves solucions de comunicacions unificades per a Administracions Públiques. Propostes d’integració amb els sistemes existents”, que organitza Constelion-Mitel; “Participació i noves tecnologies”, de l’Ajuntament de Lleida; “Jornada de les telecomunicacions a les Administracions Locals”, que organitza la Diputació de Lleida, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions i Localret, i la reunió de la Comissió de Noves Tecnologies de la FEMP.

De la resta de conferències es poden destacar “Un nou enfocament per a la millora de la senyalització municipal”, “Exemples d’estudis i realitzacions de senyalització turística en plans de dinamització, excel·lència i producte turístic de la Secretaria d’Estat de Turisme” i “Exemples dels primers plans director de senyalització urbana a Catalunya”, totes tres organitzades per Sismotur.

La resta de jornades abordaran diferents temàtiques com ara “Jocs i parcs per a tothom”, de Shalom; “Decret de ludoteques”, de la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques; “L’aeroport de Lleida-Alguaire. Oportunitats tecnicoeconòmiques i d’inversió”, de Lleida Business; “Solució Integral d’Infraestuctures Urbanes”, d’Endesa; “La tramesa d’actes municipals i els serveis del portal EACAT”, del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; “Jornada d’Administració Local. Formació de càrrecs electes”, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; “Diversió a dolls. Parcs d’aigua a la ciutat”, que organitza Parques Infantiles Isaba; “Gestió integral d’actius municipals, sobre el territori”, d’Idasa Sistemas; i “Participació del món local en la gestió de la mobilitat”, de l’ATM Àrea de Lleida.

Municipàlia oferirà als visitants una mostra àmplia de novetats i solucions líders als sectors del clavegueram, drenatge de sòls, xarxes d’aigües; automoció i transport; extinció i prevenció d’incendis; il·luminació de la via pública; tecnologies de la informació; instal·lacions esportives i de lleure; neteja municipal; medi ambient; mobiliari urbà; necròpolis; obres públiques; parcs i jardins; prestacions de serveis; revistes tècniques i publicacions; seguretat i vigilància; senyalització i seguretat de la xarxa viària; i tractament d’aigües, llots residuals, residus sòlids urbans i industrials.

 

Print Friendly, PDF & Email