Italfires: estructures exteriors projectades i fabricades a Europa

L’empresa ITALFIRES s.l. ,fundada l’any 1993, lloga i instal·la tensoestructures, “carpes” i pagodes, que van des de:

– estructures múltiples de 12 m.(12×12, 12×24 , 12×36, 12×48, …)

– a pagodes de 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 10×10 i hexagonals.

MU2013-Italfires-1

Presenta un material innovador i superior en qualitat i seguretat, certificat per la documentació tècnica, a norma de llei, que el diferencia clarament d’altres estructures que actualment es troben al mercat.

• Són tensoestructures de ferro galvanitzat i coberta en PVC ignifug M2

• El considerable pes de les estructures permet afrontar sense problemes fenòmens meteorològics adversos.

• El fet de no necessitar ancoratge al terra, permet fer muntatges a terrats, places enrajolades, espais amb pàrking subterrani, etc.

• Poden ajuntar-se l’una amb l’altra compartint la mateixa biga i el mateix pal. Aquest últim realitza la funció de desguàs en cas de pluja .

• La utilització de les pagodes en la seva funció de cobertura permet allotjar d’una manera innovadora i agradablement estètica els estands firals exteriors i al mateix temps oferir al visitant un passadís Robert defugint de la tradicional coberta en xapa, ara ja obsoleta.

• L’empresa disposa també d’estructures d’estands firals de diferents mides amb les següents característiques: tarima de fusta, moqueta, banda i perfils d’alumini, parets de melanina blanca, il·luminació general a base de tubillum, quadre elèctric amb magnetotèrmic, endolls i rètol amb el nom de l’expositor.

MU2013-Italfires-2

L’empresa ITALFIRES s.l. conscient de la retallada econòmica per actes i manifestacions a les quals molts organismes públics i privats no hi voldrien renunciar, estudiaria les diferents possibilitats pressupostàries per al millor desenvolupament de la manifestació a realitzar. Concertant una entrevista de treball, l’equip tècnic de l’empresa es pot desplaçar al lloc del muntatge per poder aprofundir, aclarir dubtes i trobar la millor solució per la realització de qualsevol acte que requereixi aquest tipus d’estructures.

MU2013-Italfires-3

Esperant sigui del seu interès, saludem atentament i ens posem a la seva disposició per un aclariment més aprofundit.

 

Més informació:

Tel. 972353463 / 608 831041

www.italfires.com

info@italfires.com

 

Informació facilitada per l’empresa expositora.
Print Friendly, PDF & Email