Gestio Integral de Cementiris de NOMBER SL participarà a Municipalia del 22 al 24

Gestio Integral de Cementiris de NOMBER SL és la principal empresa de gestió de cementiris a Catalunya amb més de 25 anys d’experiència en el sector. La capacitat humana i tècnica, l’experiència i el coneixement del sector l’avalen com la companyia més capacitada per donar suport i servei als ajuntaments en l’administració dels seus cementiris, optimitzant la gestió econòmica i assegurant un perfecte seguiment i control.

Gestio Integral de Cementiris de NOMBER SL s’encarrega de la gestió integral de 17 concessions en cementiris i porta a terme serveis de manteniment i neteja, així com serveis d’inhumació i exhumació de sepultures en 63 cementiris i disposa de 4 centres crematoris amb 6 forns i 7 tanatoris, realitzant anualment prop de 3.400 inhumacions i 4.800 incineracions. www.gicdenomber.es

ALDABA OBRES REUNIDES SL, empresa líder en la construcció avançada de cementiris a Espanya i Portugal, és propietària del sistema patentat “ORSYSTEM” per a la construcció de nínxols, panteons, tombes i columbaris modelats de formigó “in situ” amb una experiència de 40 anys d’aplicació del sistema i més de 250.000 unitats d’enterrament executades.

ALDABA OBRES REUNIDES SL ofereix un servei global per donar solucions a les necessitats plantejades des del gestor de cementiris: des de la configuració i disseny dels espais per a sepultures o cendres, la redacció de la documentació tècnica necessària, les gestions amb totes les administracions i organismes competents, i la construcció integral. Les obres basades en el sistema “ORSYSTEM” són construccions de formigó armat “in situ”. Aquesta característica de les edificacions monolítiques s’adapten perfectament al disseny de qualsevol projecte, amb gran versatilitat en les seves múltiples disposicions geomètriques, fins i tot en les seves il·limitades possibilitats dels acabats exteriors.

www.aldabasl.com

Print Friendly, PDF & Email