CA   |   ES
 

Imagen, Proyección y promoción de la ciudad

Contratos relativos al modelo de ciudad, el espacio público, las infraestructuras y los equipamientos esenciales, así como la regeneración urbana.

Fira de la contractació pública
Fira de la contractació pública

Un eje que contempla aquellos contratos relativos también al modelo de ciudad, el espacio público, las infraestructuras y los equipamientos esenciales, así como la regeneración urbana.

  • Oportunidades laborales, responsabilidad social y fomento del empleo
  • Promoción de la ciudad
  • Cultura, deporte y ocio
  • Servicios urbanos y mantenimiento del espacio público

Eje imagen, proyección y promoción de la ciudad (34 contratos) Departamentos y materias objeto del contrato Presupuesto total
(34 contractes) Ciudad y cultura, Comunicación (parte de difusión y promoción), Consumo, Comercio y Mercados, Deportes, Fiestas y Tradiciones, Guardia Urbana, Empleo, Servicios 2.044.416,9 €
Eje imagen, proyección y promoción de la ciudad (34 contratos)
(34 contractes)
Departamentos y materias objeto del contrato
Ciudad y cultura, Comunicación (parte de difusión y promoción), Consumo, Comercio y Mercados, Deportes, Fiestas y Tradiciones, Guardia Urbana, Empleo, Servicios
Presupuesto total
2.044.416,9 €

Ficha de contratosFinalizada la 1a Feria de la Contratación Pública de Lleida y el tiempo para las citas online. Podéis seguir consultando los contratos y el programa. ¡Os esperamos la próxima edición!

Equip i so

 Pedir cita

Imatge Mall

 Pedir cita

Foto

 Pedir cita

Producció de materials

 Pedir cita

Publicació La Paeria

 Pedir cita

Xarxes

 Pedir cita

Foment del sistema arbitrral de Consum

 Pedir cita

Creació i disseny d'un Pla Estratègic dirigit a la promoció econòmica

 Pedir cita

Creació disseny i redacció d'un Pla Estratègic Turístic Operatiu

 Pedir cita

Servei per a desenvolupar contingut audiovisual TURISME DE LLEIDA

 Pedir cita

compra i manteniment de 10 bicicletes elèctriques per a la realització de rutes turístiques

 Pedir cita

servei d’assessorament i implementació de la digitalització del comerç de Lleida

 Pedir cita

Evolució i millores en el directori Compra a Lleida

 Pedir cita

SERVEI DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I CONTROL D’ACCESSOS DELS MERCATS AMBULANTS

 Pedir cita

Barets

 Pedir cita

Desfibriladors

 Pedir cita

Esportmania

 Pedir cita

SOS

 Pedir cita

Grups Electrògens i torres d'Il·luminació Festa Major i Tardor

 Pedir cita

Infraestructures i Escenaris

 Pedir cita

Servei so i il·luminació

 Pedir cita

Servei pel transport d'escolars

  Pedir cita

Subministrament vestuari Guardia Urbana

  Pedir cita

Vehicles guàrdia urbana

  Pedir cita

Material de ferreteria pels tallers de formació professional de l’IMO

  Pedir cita

Subministrament de vestuari laboral i Epis Casa oficis

  Pedir cita

Subministrament de vestuari laboral i Epis General

  Pedir cita

Reparació de Maquinaria de jardineria

  Pedir cita

Subministrament d'equips i material informàtic

  Pedir cita

Subministrament material d'oficina

  Pedir cita

Servei de control d'insectes voladors

  Pedir cita

Servei de control de colónies d'aus a la zona urbana de Lleida

  Pedir cita

Servei de reparació de ferms granulars dels camins municipals de l’horta de Lleida

  Pedir cita

Serveis d’inspecció i seguiment de la prestació i la qualitat dels serveis municipals de neteja viària, recollida de residus i deixalleries de Lleida

  Pedir cita

Redacció del projecte nova estació depuradora d’aigües residuals per a l’EMD de Raimat. T.M. Lleida

  Pedir cita

Redacció del projecte nova estació depuradora d’aigües residuals per a l’EMD de Sucs. T.M. Lleida

  Pedir cita

Obres de connexió de les aigües residuals de Llívia al sistema general de clavegueram de Lleida

  Pedir cita

Direcció de les obres de connexió de les aigües residuals de Llívia al sistema general de clavegueram de Lleida

  Pedir cita

Servei de gestió dels contenidors per recollir la runa que es genera en les reparacions de via pública de la brigada d'obres

  Pedir cita

Subministrament de plaques d’identificació de vies publiques i identificació de parcel·les per a la ciutat de Lleida

  Pedir cita

Servei d'esbrossada mecànica i manual de camiins i espais públics de Lleida

  Pedir cita