ECOBAM presenta innovadores solucions en pacificació i segregació viària a àmbit urbà

Bandes reductores de velocitat que compleixen normativa FOM 3053/2008 al 100%.

Separadors Vials Modulars que permeten adaptar-se a les necessitats de segregació ia les característiques de la via.

El sistema d’ancoratge sense cargols assegura la fixació estable, duradora, inviolable i antivandàlica.

Estan fabricades en Fosa de Ferro i amb sistema d’il·luminació LED.

 

ECOBAM ha desenvolupat un producte innovador que potencia la seguretat per la seva alta visibilitat. Les característiques del material de fabricació superen, a més, els inconvenients de ràpida degradació que suposa els materials que s’utilitzen actualment en la fabricació de bandes reductores de velocitat (cautxú, plàstic) i els problemes de visibilitat i construcció dels de ciment construïts in situ (“lloms d’ase” i passos elevats).

MU2013-Ecobam-1

Breument es caracteritza per:

• És un nou concepte de seguretat viària innovador i sostenible : bandes reductores de velocitat, separadors de via,…

• ECOBAM és fundició de ferro i il·luminació pròpia amb LEDS o catadiòptrics, dos atributs que el fan gairebé únic: de gran durabilitat i indeformabilitat i de molta visibilitat en la foscor o situacions de boira o pluja. S’ha comprovat que, en la foscor, el conductor redueix al velocitat 25 metres abans.

• El sistema de fixació a l’asfalt sense cargols amb el sistema patentat ECOBAMFIX ho fan inviolable i de total subjecció al ferm

• És molt segur i està homologat, compleix la normativa FOM 3053/2008 de RDV.

• Pràcticament no necessita manteniment. Oferim 10 anys de garantia dels elements fèrrics.

• Cada ECOBAM RDV està identificat per un número únic per garantir la traçabilitat del producte i el seguiment de la garantia.

• La instal·lació ha de ser realitzada / supervisada per un instal·lador homologat per ECOBAM. Cada instal·lació està avalada per un informe tècnic realitzat per experts en Seguretat Viària que certifiquen l’elecció del model més adequat i la ubicació que garanteixi que la solució proposada compleix la normativa FOM 3053/2008.

MU2013-Ecobam-2

El dijous 24 d’octubre, a les 13:00 a la sala del Pavelló 5 de Municipàlia, Xavier Martínez, inventor d’ ECOBAM i director general de ECOBAM EUROPA exposarà tots els aspectes legals i tècnics que han fet possible el llançament de les bandes reductores ECOBAM RDV i tot el seu procés d’innovació:

• Primera fase: Crear un producte que sigui dissuasori de velocitat per als conductors menys conscienciats i certament amable amb els conductors més respectuosos.

• Segona Fase: Dissenyar un producte amb materials que compleixin les normatives més exigents nacionals i internacionals, és a dir que siguin homologables.

• Tercera fase: Complir la normativa FOM/3053/2008, no només perquè sigui d’obligat compliment sinó pel que això comporta de prevenció de perillositat: durabilitat, indeformabilitat, subjecció al ferm.

• Quarta fase: Simulador (proves virtuals) i proves en pista, abans d’instal·lar la primera peça al carrer es van realitzar els assaigs i proves necessàries amb tot tipus de vehicle per verificar que el disseny era apte per instal·lar en qualsevol tipus de via.

• Cinquena Fase: Instal·lacions reals. El primer dia, a la primera instal·lació ja es va poder comprovar l’objectiu principal d’ECOBAM RDV. La diferència de reacció davant la lluminositat de la banda: el conductor s’anticipa a 25 metres la reducció de la velocitat del seu vehicle.

MU2013-Ecobam-3

Els resultats i experiències obtingudes en els últims 24 mesos incloent les primeres instal·lacions demostren que ECOBAM RDV és un reductor de velocitat molt eficaç per exemple, en la instal·lació realitzada a Portugalete, s’ha aconseguit reduir la sinistralitat d’un punt negre, des de la instal·lació de la Banda Reductora ECOBAM RDV no s’ha produït cap accident més.

 

Les instal·lacions realitzades a l’Aeroport de Barcelona del model 800 40 garanteixen una ferma subjecció a la calçada (sistema de fixació) i el material de construcció (ferro fos) garanteix la durabilitat i indeformabilitat del reductor de velocitat i per tant total resistència al pas continuat dels autobusos, taxis i altres vehicles de servei públic.

 

Per més informació:

Lali Altés

Lali.altes@ecobam.eu

ECOBAM Europa SL C/ Aiguafreda 24, Pol. Ind. “Ametlla Park” | 08480 l’Ametlla del Vallès 937 813 531 | www.ecobam.eu |

Informació facilitada per l’empresa expositora.
Print Friendly, PDF & Email