CERES, empresa d’Investigació Social i Participació Ciutadana, us invita a assistir a la Fira de MUNICIPALIA, com ja ho va fer l’any 2013

L’Estand i la Jornada d’enguany 2015 a Municipalia el destinarem Al Govern Obert:

És el moment d’Obrir el Govern!!

La ciutadania està canviant i cal que les administracions s’adaptin. El model de governar i gestionar la “cosa” pública que funcionava fins fa no massa, ara trontolla. CAL UN REPLANTEJAMENT. Però cap a on?

Principalment el que cal és establir una relació diferent entre la ciutadania i els seus governants, establir un diàleg permanent i bidireccional entre l’Administració i les persones a l’hora de decidir, definir i aplicar les polítiques publiques. I tot això passa per introduir i desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. Es el que s’anomena GOVERN OBERT.

Les Noves Tecnologies han de ser un aliat per emprendre aquest canvi perquè fan més fàcils i possibles entorns col·laboratius, d’interacció entre diferents agents, simultàniament i a temps real…

Per tant, SÍ, ÉS POSSIBLE!!, introduint en la nostra manera de “governar tradicional “ altres maneres de fer, noves formes de govern, sense canvis dràstics ni apostes agosarades… Per què? Doncs perquè el govern obert acaba aportant grans guanys:

  • Apropa l’administració a la ciutadania
  • Fomenta una major implicació de la ciutadania
  • Augmenta la qualitat, eficiència i rapidesa de la resposta de l’administració pública i redueix costos
  • Fa les administracions més transparents i compromeses
  • Millora el funcionament intern

I aquests anys, ens han permès veure la diferència entre polítiques desenvolupades amb esperit de govern obert o sense, tal i com mostra el següent gràfic sobre percepcions molt generalitzades de la ciutadania:

Amb una experiència de molts anys treballant colze a colze amb l’administració, CERES està apostant des de fa temps per instruments de Govern Obert, com l’Altaveu Ciutadà, eina de democràcia electrònica, d’escolta activa, de relació de les administracions amb la ciutadania a través d’un panel ciutadà.

O, els Pressupostos Participatius, on s’implica a la ciutadania a decidir com destinar, amb criteri i coneixement de causa, una part del pressupost municipal.

I d’altres com La Diagnosi de Govern Obert, la Dinamització d’Òrgans de Participació, l’Acompanyament en La Llei de Transparència

Voleu més informació? Doncs no dubteu en passar-nos a veure per Municipalia!

Estarem a l’estand 360 i també us invitem a assistir a la Jornada el dia 14 d’Octubre a les 16 h al Saló Veyrat, amb el Títol: “És el moment d’Obrir el Govern”.

 

Gabinet Ceres – www.gabinetceres.com – 977 773 615

 


Informació facilitada per l’empresa expositora.

 

 

Print Friendly, PDF & Email