CA   |   ES
 

Informació per als expositors

Dates de la fira

Del dimarts 19 al dijous 21 d’octubre de 2021.

Horari de la fira

L’horari és de 10:00 a 19:00 h. Els expositors poden accedir al recinte 30 minuts abans de l’hora d’obertura i poden quedar-s’hi fins a 30 minuts després de l’hora de tancament.

Muntatge

Del dijous 14 al dilluns 18 d’octubre, de 8:00 a 20:00 hores. Accés per l’Av. Alacant i l’Av. Victoriano Muñoz (vegeu el plànol més avall).

Desmuntatge

El dia 21 d’octubre de 20:00 a 24:00 hores. Els dies 22 al 26 d’octubre, de 8:00 a 20:00 hores.

Coordenades GPS de les portes d’accés

Les coordenades de les portes d’accés per al muntatge i desmuntage són:

  • Av. Victoriano Muñoz: 41°36’52.9″N 0°38’16.8″E
  • Av. Alacant: 41°36’50.5″N 0°38’05.2″E

Plànol del recinte i accessos

Contratación d’estands, mobiliari i altres serveis

Per a contractar estands, mobiliari i altres serveis, es poden posar en contacte amb el proveïdor oficial de Fira de Lleida:

Big Group

Isabel Gené

Isabel Gené

servi@firadelleida.com

Tel. 973 28 35 57

Tarifa i catàleg:

En aquest enllaç es pot descarregar la tarifa oficial de serveis i el catàleg de mobiliari.

Big Grup és l’única empresa autoritzada per a comercialitzar serveis en nom de Fira de Lleida. Els serveis són facturats per Fira de Lleida.

Construcció d’estands de disseny

Les empreses muntadores d’estands de disseny que construeixin estands per als expositors podran començar el muntatge el dia 18 d’octubre. Aquestes empreses hauran d’aportar a Fira de Lleida la documentació que acrediti que el personal que treballi a la fira està donat d’alta a la Seguretat Social. Així mateix, aquestes empreses hauran d’haver fet el pagament de la taxa de serveis als muntadors (vegeu Sol·licitud de Participació) abans de l’inici dels treballs. Contacte: rsoler@firadelleida.com.

Demanem que les empreses expositores transmetin aquesta informació als seus muntadors.

Aparcament d’expositors

Accés per l’Av. Victoriano Muñoz. Vegeu el plànol més amunt. Els passis d’aparcament es repartiran a partir del dia 15 d’octubre a l’oficina del Pavelló 4.

Oficina d’atenció als expositors

Hi centralitzem tots els serveis que oferim als expositors. Aquest espai està ubicat al Pavelló 4 i oferirà els següents serveis:

  • Acreditacions
  • Servei de muntatge i decoració d’estands
  • Servei de fotocopiadora

Megafonia

Es troba situada al Pavelló 4.

WI-FI

Cada expositor disposarà d’un accés Wi-Fi, que es lliurarà a partir del dia 27 de setembre a l’oficina del Pavelló 4.

Departament d’administració

Per donar sortida al material exposat, es necessita el full de sortida segellat i signat pel Departament d’Administració i estar al corrent del pagament de tots els serveis contractats.

Decoració dels mòduls

Tots els desperfectes seran reparats i Fira de Lleida es reserva el dret de carregar el seu import a l’expositor.

Seguretat i vigilància

Aconsellem a les empreses expositores que —malgrat el servei de vigilància 24 h.— tinguin especial cura del material exposat i dels objectes personals per evitar furts. Cal recordar que en el cas dels dispositius electrònics té més valor les dades que el propi aparell.

Servei de primers auxilis

Disposem d’un servei de primers auxilis permanent durant els dies i horaris de celebració de la fira situat al Pavelló 4.

Club de l’expositor "CAIXABANK"

A la primera planta del Pavelló de Vidre (Pavelló 1). Un espai reservat als expositors on poder tractar més plàcidament les transaccions comercials.

Oferta d’allotjament

El grup IBIS HOTELS ha preparat una promoció (10% de descompte) per als expositors. Més informació al telèfon 973 21 20 40.