CA   |   ES
 

Presentació

La fira és un espai de trobada virtual per promoure una contractació pública sostenible, transparent i accessible a petites i mitjanes empreses.

Fira de la contractació pública
Fira de la contractació pública
 
 
 
 
 

Fira de la contractació pública de Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha impulsat la I Fira de Contractació Pública Municipal, un espai de trobada virtual entre l'Ajuntament i els seus potencials proveïdors, que ha nascut amb l'objectiu de promoure una contractació pública sostenible, transparent i accessible i impulsar la participació de les petites i mitjanes empreses, les empreses locals, emprenedores i innovadores en les licitacions públiques.

Els contractes s'han presentat agrupats en quatre eixos temàtics:

Eix governança i excel·lència operativa Departaments i matèries objecte del contracte Pressupost total
(20 contractes) Comunicació (part tecnològica), Economia, Informàtica i Serveis Tecnològics, Protocol, Recursos Humans, Participació i Lluita contra la Corrupció. 1.378.776,53 €
Eix governança i excel·lència operativa
(20 contractes)
Departaments i matèries objecte del contracte
Comunicació (part tecnològica), Economia, Informàtica i Serveis Tecnològics, Protocol, Recursos Humans, Participació i Lluita contra la Corrupció.
Pressupost total
1.378.776,53 €
Eix imatge, projecció i promoció de la ciutat (34 contractes) Departaments i matèries objecte del contracte Pressupost total
(34 contractes) Ciutat i cultura, Comunicació (part de difusió i promoció), Consum, Comerç i Mercats, Esports, Festes i Tradicions, Guardia Urbana, Ocupació, Serveis 2.044.416,9 €
Eix imatge, projecció i promoció de la ciutat (34 contractes)
(34 contractes)
Departaments i matèries objecte del contracte
Ciutat i cultura, Comunicació (part de difusió i promoció), Consum, Comerç i Mercats, Esports, Festes i Tradicions, Guardia Urbana, Ocupació, Serveis
Pressupost total
2.044.416,9 €
Eix igualtat, diversitat i inclusió social Departaments i matèries objecte del contracte Pressupost total
(11 contractes) Cooperació, Serveis Socials i inclusió. 2.363.500 €
Eix igualtat, diversitat i inclusió social
(11 contractes)
Departaments i matèries objecte del contracte
Cooperació, Serveis Socials i inclusió.
Pressupost total
2.363.500 €
Eix emergència climàtica, ambiental i sanitària Departaments i matèries objecte del contracte Pressupost total
(19 contractes) Medi, Habitatge i Transició Ecològica 1.318.501,8 €
Eix emergència climàtica, ambiental i sanitària
(19 contractes)
Departaments i matèries objecte del contracte
Medi, Habitatge i Transició Ecològica
Pressupost total
1.318.501,8 €

En cada eix es podrà consultar de forma individualitzada la fitxa corresponent a cada contracte. A més durant la jornada, s’exposaran per part dels responsables polítics els trets més important de cada contracte. A banda, les empreses que així ho vulguin poden concertar una espai de trobada virtual amb el personal tècnic municipal per rebre més informació sobre aquests projectes de contractació. Les entrevistes es podran concertar prèviament a través de l’espai web.

La Fira ha estat també la porta d'entrada a idees i solucions innovadores que aportin eficiència social i ambiental en la prestació de serveis a la ciutadania i resolguin els reptes i necessitats per a crear una ciutat sostenible. Comptarem amb 4 propostes innovadores per part d’empreses que seran exposades també durant la jornada.