CA   |   ES
 

Notícies

Una comunicació eficaç, a l’abast de qualsevol administració

Una comunicació eficaç, a l’abast de qualsevol administració

Quid Comunicació ofereix a Municipàlia la gestió integral o puntual de les necessitats comunicatives de municipis de qualsevol mida

Independentment de la mida d’un municipi, qualsevol ajuntament necessita fer arribar a la seva població les actuacions més destacades que desenvolupa i fer-ho, a més, de la manera que sigui més entenedora, atractiva i directa. Quid Comunicació, amb 15 anys d’experiència en el sector, ofereix les eines que millor s’adapten a les necessitats i a les capacitats dels ajuntaments per als que treballa. Revistes municipals, gestió de xarxes socials i webs municipals, campanyes corporatives, departament de premsa i atenció als mitjans, actualització de portals de transparència… són alguns dels serveis que s’ofereixen gràcies a una estructura multidisciplinar que inclou periodistes, consultors, publicistes, dissenyadors, maquetadors, i programadors.

Experts en redacció de continguts

Quid Comunicació és una agència de comunicació especialitzada en estratègies de comunicació pública i política. En aquest sentit es considera que no només és important què s’explica, sinó que també ho és com s’explica. La redacció de continguts, per a qualsevol dels mitjans amb els que es treballen, és una de les principals prioritats. Una notícia que no s’explica adequadament és un perill potencial en la gestió de qualsevol administració.


L’empresa té especial cura dels continguts ja que no només és important què s’explica, sinó que també ho és com s’explica


Però, com es detecten i s’afronten els riscos potencials en la nostra comunicació municipal? Quid Comunicació assessora i ofereix el seu servei com a consultoria per tal de tractar totes aquelles qüestions del dia a dia de l’administració des d’una vessant comunicativa. “Com expliquem les nostres decisions al ciutadà?”, “de quina manera afrontem una situació de crisi?” o “quins mitjans podem fer servir per a oferir una imatge positiva de la nostra institució?” són algunes de les preguntes a les què un gabinet extern també pot ajudar a donar resposta.

www.quidcomunicacio.com