Bones pràctiques per instal·lar antenes de telefonia mòbil

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha presentat en el saló Municipàlia les novetats en l’àmbit jurídic, tècnic i de protecció de la salut relacionats amb la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, a més dels aspectes més rellevants del Model d’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació i el funcionament d’infraestructures radioelèctriques de la FEMP i del Codi de Bones Pràctiques.

 

Durant la presentació de la jornada “Bones pràctiques en telefonia mòbil i desenvolupament local”, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha remarcat “l’èxit del Servei d’Assessorament Tècnic i Informació de la FEMP i del Codi de Bones Pràctiques subscrit per la federació i les companyies que operen en el sector de les telecomunicacions”. Ros ha destacat també la tasca desenvolupada per la Comissió de Noves Tecnologies de la FEMP en la implantació del Pla informàtic nacional i en la posada en contacte via Internet dels ajuntaments amb les diferents institucions estatals per a la realització de diferents tràmits administratius.

 

El Servei d’Assessorament Tècnic i Informació (SATI) de la FEMP, es va posar en marxa per la FEMP al 2006 per donar resposta, de manera gratuïta, a una petició generalitzada d’assistència per parts dels ajuntaments sobre qüestions relacionades amb la implantació d’infraestructures de radiocomunicació en el seu territori, concedint una atenció especial a les antenes de telefonia mòbil. Una de les eines que formen part del SATI és el Codi de Bones Pràctiques subscrit per la FEMP i les diferents companyies que operen en el sector de les telecomunicacions i al que ja s’han adherit 1.165 governs locals. El codi serveix de referència als ajuntaments i a les empreses per agilitzar la tramitació de llicències municipals i contribuir a resoldre els conflictes que es puguin presentar en la instal·lació d’infraestructures de telefonia mòbil.

 

Durant la jornada s’ha exposat que, a dia d’avui, no s’ha trobat cap evidència científica que l’emissió radiolèctrica associada a les antenes provoqui efectes perjudicials per a la salut. No obstant això, en l’Ordre Ministerial CTE/23/2002 es distingeixen espais considerats sensibles –guarderies, centres d’educació infantil, centres de salut, hospitals, parcs públics i residències– on és convenient continuar investigant si l’exposició pública a camps electromagnètics pot arribar a ser perjudicial. A més, l’Organització Mundial de la Salut i els Comitès Científics i les Autoritats Sanitàries competents dels països més desenvolupats han conclòs que no hi ha cap evidència que els camps electromagnètics usats per les antenes, tant de telefonia mòbil com de ràdio o televisió, provoquin càncer.

 

MU2011-Femp-Sati

Print Friendly, PDF & Email