Banc de Sabadell ofereix un servei especial de renting per a ajuntaments

Banc de Sabadell ha realitzat en el marc del saló Municipàlia diversos contactes amb representants d’empreses d’equipaments i serveis municipals i de diversos ajuntaments de l’Estat —en la seva majoria catalans— per donar a conèixer el seu servei especial de renting per a l’adquisició de béns i serveis per part dels consistoris. Segons Xavier García de Villaumbrosia, directiu de l’entitat, l’aplicació del renting en operacions de compra per part dels ajuntaments “és una pràctica innovadora que permet als municipis comprar sense incrementar el deute i als proveïdors vendre sense risc d’haver de cobrar a llarg termini”.

 

García de Villaumbrosia explica que un dels apartats en els quals més està treballant el banc és en el d’equipaments dirigits a l’estalvi i l’eficiència energètiques, “ja que les directives europees sobre el tema obliguen a realitzar millores, i per tant inversions, en aquest camp”. El directiu afegeix que “en moltes ocasions, l’estalvi dels municipis en temes com l’enllumenat públic permet estalvis econòmics de fins al 60% que cobreixen la totalitat dels pagaments del renting”.

 

El responsable de Banc de Sabadell assegura que “en temps difícils cal aportar solucions financeres innovadores i àgils que permetin a l’Administració local dur a terme una gestió eficient”. Altres sectors en els quals Banc de Sabadell també ha finançat operacions de renting són els de els parcs infantils, pilones retràctils, instal·lacions esportives i equipaments informàtics.

 

Precisament, l’entitat ha realitzat en el marc del saló una sessió per difondre les alternatives financeres que ofereix a l’Administració. En la sessió s’han explicat les eines financeres —actualment no gaire esteses entre l’Administració—, il·lustrades amb casos pràctics, que faciliten la consecució d’inversions que no poden obtenir-se amb els models clàssics de finançament o que presenten importants restriccions a l’accés al crèdit.

 

Banc de Sabadell ha participat en la present edició de Municipalia amb un estand promocional i a través de la presentació de dues jornades. A més de la ja citada, l’entitat ha desenvolupat una sessió sobre “Els plans de pensions per als treballadors de l’Administració pública”. El pla de pensions de promoció conjunta és un sistema de previsió social promogut per una entitat pública a favor del personal adscrit a l’Administració i que té per objectiu atorgar prestacions per a les contingències de jubilació, incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa, i mort.

 

En el cas de jubilació i invalidesa, el beneficiari és el mateix partícip, i en cas de mort del partícip, els beneficiaris seran aquelles persones que ell mateix hagi designat (sense designació expressa, seran beneficiaris, en el següent ordre, el cònjuge supervivent del matrimoni o, si escau, la parella de fet; els fills i altres hereus legals, si bé, a falta de persones físiques que puguin ostentar la condició d’hereus legals, serà el propi pla de pensions).

 

MU2011-BancSabadell

 

Print Friendly, PDF & Email