Ambientum llança un nou sistema de comunicació d’incidències de l’equipament urbà mitjançant dispositiu mòbil

Els ciutadans i les empreses dels diferents municipis que tinguin contractat aquest servei, podran traslladar a l’ajuntament les incidències detectades en l’equipament urbà mitjançant del seu telèfon mòbil o tauleta. Aquest nou servei se suma al ja existent de consultes mediambientals en línia posat en funcionament l’any 2009.

 

Línea Verde neix l’any 2009 com un servei de resolució de consultes mediambientals. Als municipis on està implantat aquest servei, els ciutadans i empreses poden plantejar qualsevol dubte a nivell mediambiental. En un termini màxim de 24 hores obtenen resposta per part d’un equip d’experts en la matèria. En l’actualitat, aquest servei està en funcionament en més de 150 ajuntaments repartits per tot el territori espanyol.

MU2013-LineaVerde-1

Davant la necessitat de crear un canal de comunicació adaptat a les noves tecnologies, neix el servei Línea Verde a través de smartphone o tauleta. Ambientum.com ha desenvolupat una aplicació disponible per a tecnologia Android i Iphone.

MU2013-LineaVerde-2

Per utilitzar el servei a través d’aquests dispositius, només cal descarregar l’aplicació Línea Verde. Per a això l’usuari es connecta a la web de Google Play o APP Store i d’una forma fàcil i intuïtiva, es produeix la descàrrega de l’aplicació. Aquesta és completament gratuïta.

MU2013-LineaVerde-3

Un cop oberta l’aplicació en el dispositiu mòbil, l’usuari decideix si plantejar una consulta o comunicar una incidència. El procediment és molt ràpid i senzill. Per comunicar una incidència, només cal seleccionar el tipus de categoria. Per geolocalització, l’aplicació s’encarrega de detectar de forma automàtica les coordenades exactes en què s’ubica la incidència. Tot i això, l’usuari també pot fer-ho manualment si decideix enviar l’avís en un altre moment des d’un altre lloc. Posteriorment, es pot adjuntar una foto de la incidència amb una breu descripció. Un cop enviada, el responsable nomenat per l’ajuntament rep notificació de la mateixa. A partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per donar solució a la incidència detectada. El ciutadà coneix en tot moment l’estat en què es troba la incidència comunicada gràcies a les notificacions que rep al dispositiu mòbil.

 

Gràcies a la implantació d’aquest nou sistema, el ciutadà disposa d’un canal directe de comunicació amb el propi ajuntament per així solucionar qualsevol incidència que trobi en les categories d’enllumenat, neteja, mobiliari urbà, clavegueram, control de plagues, etc…

 

D’aquest servei se’n poden beneficiar tant les empreses com els ciutadans. A més, també poden utilitzar el servei de forma online connectant-se a la web desenvolupada de forma individual per a cada un dels municipis. En aquest enllaç accediran a una extensa informació a nivell mediambiental sobre notícies d’actualitat, legislació estatal i autonòmica, ajudes i subvencions, tràmits administratius per a certificacions mediambientals etc… La informació que figura en cadascuna d’aquestes webs és pròpia del municipi en qüestió.

 

En l’actualitat, més de 55 ajuntaments ja tenen implantat el servei Línea Verde a través de dispositiu mòbil. Ambientum preveu que en els propers mesos estarà implantat a la totalitat de municipis que en aquest moment donen servei en línia.

 

La contractació d’aquest servei comporta uns beneficis clarament destacables en la imatge que ofereix el propi ajuntament. El ciutadà percep un important valor afegit al gaudir d’un canal de comunicació directe amb l’administració local. A més, l’usuari se sent escoltat i en conseqüència, part activa cap a la consecució d’un municipi intel·ligent. Això reverteix en una opinió molt positiva sobre la imatge de l’ajuntament.

 

A més, també agilitza el procediment de gestió que normalment utilitzen els ajuntaments per així solucionar aquest tipus d’incidències. Els responsables reben en temps real la comunicació del ciutadà i són capaços de donar resposta en un temps mínim de reacció.

 

Ambientum se sent molt orgullós dels resultats obtinguts fins a la data amb el nou servei i a contribuir en la difusió de l’ús de bones pràctiques per a la conservació del medi ambient.

Per a més informació, contacteu amb Línea Verde

Responsable de Comunicació

Esther Fidalgo

efidalgo@ambientum.com

Tel. 617 10 14 15

 

Informació facilitada per l’empresa expositora.
Print Friendly, PDF & Email