Informació per a expositors

Fitxa tècnica

Denominació: Lleidantic
Caràcter: Saló d’antiquaris i brocanters a Lleida
Dates: 20 i 21 de novembre de 2021
Edició: 27a
Periodicitat: Anual
Horari: 10:30 a 14 h. i 16 a 20:30 h.
Ubicació: Pavelló 3 de Fira de Lleida

Sectors d’exposició

• Alta època (obres d’art del segle XVII i anterior)
• Ceràmica, cristall i escultura
• Estris antics
• Joieria
• Llibres i arts gràfiques
• Pisa i porcellana anglesa
• Parament de cuina
• Mobles (asiàtic, continental, del s. XX, anglès, rústic…)
• Numismàtica
• Orfebreria i argenteria
• Pintura
• Compravenda de vehicles clàssics i antics
• Marfil
• Clubs i associacions
• Discs

Activitats paral·leles

• Lleida Retro – Fira de vehicles clàssics
• 10a Trobada del Disc
• Exposicions

Contacte — Per a participar com a expositor

Ramon Domingo
Tel. 973 70 50 09
rdomingo@firadelleida.com

Full de participació (PDF)