Lleidantic ofereix 26.000 peces amb preus d’entre 2 i 36.000 euros

El saló exposa des d’un ullal de mamut de 15.000 anys al primer bando corresponent a l’entrada de Franco a la ciutat de Lleida.