Cancel·lació de Lleidantic

L’edició 2020 de Lleidantic — LleidaRetro — Trobada del Disc ha estat cancel·lada per motius sanitaris.