L’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí aposta per l’esperit emprenedor

A través del Projecte Equal-Tesis es treballa en la promoció de l’esperit emprenedor per lluitar contra la desocupació i l’exclusió social. El treball en xarxa amb altres entitats i ajuntaments permet compartir mitjans i experiencies innovadores.

 

Equal, paraigües europeu per treballar en xarxa

La proposta TESIS-Territoris Emprenedors per a l’Economia Social i Solidària-, integrada en el marc de la iniciativa europea Equal, té com a repte trobar fórmules d’inclusió social dels col•lectius amb més dificultat d’accés al mercat de treball tot garantint la igualtat d’oportunitats i apostant per la participació de col•lectius en situació de risc d’exclusió sòciolaboral. La iniciativa abarca territoris d’actuació com l’Hospitalet de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès i Lleida.

 

La consigna és promoure una nova cultura emprenedora basada en l’economia social com a motor de creació de llocs de treball i dinamització de territoris, emparada en una perspectiva ètica, solidària i d’autogestió, els tres elements cabdals que defineixen a les Empreses d’Inserció.
Un motor de cinc eixos

Aquesta maquinària social es mou a l’entorn de cinc engranatges:

  • Treball en xarxa, que enllaça els recursos públics i privats per a la inclusió social i econòmica amb la finalitat de crear empreses solidàries que gaudeixin d’un entramat que els faciliti la feina i l’aprofitament dels esforços.
  • Filons d’ocupació, que fomenten l’esperit emprenedor en noves bosses de treball i serveis de proximitat i fer emergir l’activitat econòmica. Es tracta d’explotar sectors poc aprofitats o de recent creació i amb un horitzó prometedor.
  • Potenciar l’economia social, promoure el sector de l’economia social i solidària amb la finalitat d’ajudar a la inclusió laboral del personal laboral menys afavorit, evitant la creació de bosses de desocupats, difícils de buidar.
  • Capacitació professional per millorar la qualificació dels treballadors, equips tècnics i entitats involucrats en la creació d’empresa com a element imprescindible que garanteixi la inserció d’aquests col•lectius en el món laboral.
  • Nous finançaments, per crear i consolidar noves formes de suport a aquestes iniciatives empresarials tant peculiars des del punt de vista econòmica i de negocis.

Organitzacions implicades

Darrere d’aquests tipus d’iniciatives hi ha el suport i el treball tant de les administracions públiques, autonòmiques i locals, com entitats privades, polítiques, socials i econòmiques. En el cas concret d’Equal TESIS s’apleguen institucions com la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i Autoocupació de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Societats Laborals de Catalunya, la Fundació Un Sol Món de l’Obra Social de la Caixa de Catalunya, l’Associació Catalana d’Empreses de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya, l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí de l’Ajuntament de Lleida, els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació de Mollet del Vallès i l’Ajuntament de Granollers.
Presencia a la fira

L’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí serà molt present a la Fira de Formació Professional i Treball per donar a conèixer tant aquesta iniciativa europea com moltes altres que desenvolupa a la ciutat de Lleida.

 

FT-Noticia-2007-04-04