Expositors i plànol (2018)

Amb la col·laboració de:

Gencat-Joventut

 

 

FAMÍLIES PROFESSIONALS
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 445
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 417
AGRÀRIA 433
ARTS GRÀFIQUES 473
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 404
COMERÇ I MÀRQUETING 432
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 400
ELECTRICITAT 422
ELECTRÒNICA 419
ENERGIA I AIGUA 475
ENSENYAMENT D’ESPORTS 444
FABRICACIÓ MECÀNICA 476
FUSTA I MOBLE
479
HOTELERIA 492
IMATGE I SO 474
IMATGE PERSONAL 441
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 495
INDÚSTRIES EXTRACTIVES 496
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 446
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 477
MARKETING DIGITAL 423
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 497
QUÍMICA 424
SANITAT 440
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 431
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 421
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 466
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 480
TURISME 495
EMPRESES i INSTITUCIONS
AJUNTAMENT DE LLEIDA 403
EUROPE DIRECT LLEIDA
973 700 675 • europedirect.paeria.cat
REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT,
DEL COMERÇ, DEL TURISME I DE L’OCUPACIÓ
I L’EMPRENEDORIA
973 242 000 • www.imolleida.com
REGIDORIA D’EDUCACIÓ
973 700 618 • educacio.paeria.cat
REGIDORIA DE LES POLÍTIQUES PER ALS
DRETS DE LES PERSONES. DEPARTAMENT DE JOVENTUT

973 700 666 • www.paeria.cat/joventut
A. MIQUEL
973 717 141 • www.amiquel.com
477
AMES – APLICACIONES DE METALES SINTERIZADOS
936 561 400 • www.ames-sintering.com
438
CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA
973 23 61 61 • www.cambralleida.org
426
CCOO TERRES DE LLEIDA
973 26 36 66 • www.conc.es/lleida
446
DIPUTACIÓ DE LLEIDA – ESCOLES ESPECIALS
973 282 102 • www.xtec.cat/centres/c5005466
434
ESDAP, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ARTS PLÀSTIQUES
973 310 486 • www.esdap.cat
439
FUERZAS ARMADAS
973 23 09 85 • www.reclutamiento.defensa.gob.es
418
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
973 279 999 • www.gencat.cat/ensenyament
401
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS
I FAMÍLIES – DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
973 27 92 17 • www.jove.catwww.gencat.cat/joventut
412
EMPRENEDORIA
973 27 99 99 • ensenyament.gencat.cat
498
EMPRENEDORIA-MOSTRA DE PROJECTES D’EMPRENEDORIA ESCOLAR FES
www.fesemprenedoria.cat
Pav. 3
EQUIP ICE IMPLEMENTACIÓ I DIFUSIÓ DE L’EMPRENEDURIA A L’FP
https://eoplleida.wixsite.com/firafp2018
Pav. 3
EQUIP ICE APRENENTATGE BASAT EN
PROJECTES A L’FP(ABP)
https://eoplleida.wixsite.com/firafp2018
Pav. 3
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
973 22 84 18 • www.oficinadetreball.gencat.cat
442
GLOBALLEIDA
www.globalleida.org
414
INSTITUT D’ESTUDIS APLICATS – IDEA
934 762 520 • www.idea.lu
435
J.R.S. SYSTEM DIFUSIÓ SL
973 234 232 • www.systemdifusio.com
428
SCAITT
93 773 71 00 • www.scaitt.com
480
UGT – TERRES DE LLEIDA
973 27 08 01 • www.ugtlleida.cat
413
UNIVERSITAT DE LLEIDA
973 00 35 92 • www.udl.cat
427