Classes de llenguatge de signes gratuïtes a la F&T

L’IES Agrària d’Urgell presentarà al saló de Formació Professional i Treball dos cursos formatius pioners a l’Estat espanyol.

 

La Llar de Persones Sordes de Lleida ha estat convidada per participar com a expositora a la 2a edició de la F&T, Fira de Formació Professional i Treball, que se celebrarà del 21 al 23 de febrer al Pavelló 3 de Fira de Lleida, amb 3.500 m2 de superfície bruta d’exposició i la participació d’una cinquantena d’empreses i institucions.

 

Durant els tres dies de funcionament de la fira, la llar impartirà classes de llenguatge de signes, de manera gratuïta, a l’espai de l’escenari, situat al Pavelló 3. A més, l’associació posarà a disposició de les persones sordes una intèrpret que farà les traduccions simultànies de les conferències. Els interessats a disposar d’aquest servei l’hauran de demanar a l’estand de la llar, que es troba situat a la zona del passadís d’accés a la sala de conferències.

 

Cursos sobre maquinària d’obra pública

D’altra banda, l’IES Agrària d’Urgell de Mollerussa presenta al saló dos cicles formatius pioners a l’Estat espanyol. A l’estand de la família edificació i obra civil el centre educatiu del Pla d’Urgell informarà sobre el curs d’“Operació i manteniment de maquinària d’obra pública” i a l’espai de manteniment de vehicles autopropulsats es facilitarà informació sobre el cicle de “Reparació i manteniment de maquinària d’obra pública, logística, manutenció i agrícola”.

 

Gràcies al conveni signat entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Associació de Fabricants d’Àrids i Formigons de Lleida, l’IES Agrària d’Urgell de Mollerussa imparteix des del curs 2006-2007 el cicle formatiu de grau mitjà d’”Operació i manteniment de maquinària de la construcció”. Els 24 alumnes del curs anterior i els 30 de l’actual reben formació teòrica i pràctica per fer tasques d’organització dels treballs executats amb maquinària pesant de construcció, l’operació i manteniment de maquinària d’excavació i demolició per estendre i compactar terres i ferms, i les tasques de perforació, barrinament i sondatge.

 

Amb la signatura del conveni, l’Associació de Fabricants d’Àrids i Formigons de Lleida ha cedit 6 màquines perquè els alumnes puguin fer les pràctiques al centre de Mollerussa i, a més, hi ha aportat tècnics per impartir assignatures.

 

El curs sobre “Reparació i manteniment de maquinària d’obra pública, logística, manutenció i agrícola” s’ha iniciat aquest curs amb 15 alumnes i es pot considerar com un complement del cicle d’operador. En aquest cas, les empreses de construcció també hi col•laboren aportant material i personal docent.

 

FT-Noticia-2008-02-16