Presentació

Àngel Ros i Domingo

Àngel Ros i Domingo

Fira de Lleida és un dels motors de Lleida. Des dels seus inicis, ha estat el millor aparador comercial de la ciutat en la promoció i la comercialització de béns i serveis; en l’organització de debats a l’entorn de les qüestions més actuals en cada sector; en la informació i la venda directa al públic assistent dels productes exhibits, i en l’oferta d’activitats de lleure pensades per als més joves.

Anualment, Fira de Lleida programa més de 30 certamens a l’any, fet que situa Lleida com el segon municipi de Catalunya que més n’organitza. La Llotja, el nou Palau de Congressos i Convencions, ha incrementat decisivament un potencial que anirà a més en el futur amb l’execució del pla estratègic de Fira de Lleida.

L’activitat firal, un privilegi concedit pel rei Jaume I al segle XIII per a la celebració d’una fira per les festes de Sant Miquel, ha estat i continua essent un tret distintiu de Lleida. Per vocació i capacitat organitzadora però també perquè Lleida centralitza l’activitat d’un ampli territori de l’interior de Catalunya.

Dues grans fires de referència, la Fira de Sant Miquel i Municipàlia, són els nostres referents arreu i la variada oferta d’altres certamens ens converteix en un nou pol d’atracció tant per a l’organització de fires com a per a la celebració de jornades i congressos d’alt nivell.

La web de Fira de Lleida és la nostra porta d’entrada digital a tota l’activitat firal de Lleida i tots els detalls de contacte, organització… Desitjo que la informació bolcada en aquest portal us sigui d’utilitat. Estem al vostre servei i us esperem a Fira de Lleida.

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida
President del Patronat de la Fundació La Fira de Lleida

 

Joan Simó i Burgués

Joan Simó i Burgués

L’aparador més important de les nostres empreses

La Fundació privada Fira de Lleida és sense cap mena de dubte un dels principals instruments de promoció de l’activitat empresarial que es desenvolupa a les Terres de Lleida. Aquesta tasca es posa de manifest amb l’organització de més de 25 salons anuals i amb la celebració de més de 70 congressos i activitats que fan palès que la nostra institució esdevé un element important com a dinamitzador de l’activitat econòmica a les Terres de Lleida.

D’altra banda, Fira de Lleida és l’aparador més important de cara a promocionar les nostres empreses arreu del territori, com també és un element de difusió del coneixement tècnic i dels avenços tecnològics més capdavanters dels diferents salons que organitzem.

Per tant, la visió de promoció econòmica i el fet d’esdevenir un element de difusió del coneixement de cadascun dels sectors econòmics dels nostres salons, configuren les principals línies estratègiques de la nostra organització.

Des dels òrgans de govern de la Fundació Fira de Lleida volem continuar treballant perquè els nostres salons i activitats tinguin el ressò per fer de la nostra Fira de Lleida una de les més capdavanteres de l’Estat, amb el dinamisme i la capacitat d’acollida que ens caracteritzen.

En aquests moments disposem ja de dues infraestructures cabdals pel desenvolupament de l’activitat Firal a la nostra ciutat : la connexió de l’alta velocitat amb Barcelona ens permet atansar un públic que trobava llunyana la nostra ciutat i per suposat el Palau de Congressos permet millorar la qualitat de les activitats complementaries dels nostres certàmens. Així doncs en aquests moments els certàmens Firals a la nostra ciutat esdevenen una oferta de qualitat immillorable que cal aprofitar.

Joan Simó i Burgués
President de la Cambra de Comerç de Lleida
President de la Comissió Delegada de la Fundació La Fira de Lleida