Equip professional

 

Oriol Oró Trilla
Director general
Telèfon directe: 973 70 50 02
oro@firadelleida.com

 

Nati Cartañá del Río
Secretària de direcció
Telèfon directe: 973 70 50 02
ncartanya@firadelleida.com

 

Verònica Barrull Carbelo
Departament comercial
Telèfon directe: 973 70 50 13
vbarrull@firadelleida.com

 

Irene Pineda Blázquez
Departament comercial
Telèfon directe: 973 70 50 06
ipineda@firadelleida.com

 

Ramon Domingo Piñol
Departament comercial, gestió del recinte
Telèfon directe: 973 70 50 09
rdomingo@firadelleida.com

 

Maite Peiró Peiró
Departament d’administració
Telèfon directe: 973 70 50 07
mpeiro@firadelleida.com

 

Míriam Roca Ezquerra
Atenció als expositors
Telèfon directe: 973 70 50 00
mroca@firadelleida.com

 

Ramon Soler Pla
Departament tècnic
Telèfon directe: 973 70 50 08
rsoler@firadelleida.com