CaixaBank, patrocinador principal de la Fira de Lleida

Fira de Lleida i CaixaBank han renovat l’acord de col·laboració pel qual l’entitat financera esdevé patrocinadora principal de les fires, els salons, les mostres i altres actes de caire similar que organitzi Fira de Lleida. El contracte de patrocini ha estat signat aquest matí a La Llotja pel president del Patronat de la Fundació Fira de Lleida i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.

Segons estipula l’acord, CaixaBank donarà suport durant l’any 2017 a les activitats que organitza Fira de Lleida i en serà l’única empresa patrocinadora en l’àmbit financer. El conveni serà vigent durant l’any en curs, i podrà ser renovat per explícita voluntat de les dues parts.

CaixaBank dóna suport any rere any a Fira de Lleida i reforça la seva finalitat que és organitzar exposicions comercials que acostin l’oferta i la demanda, tant a la ciutadania com als diferents sectors professionals. A més, Fira de Lleida és un motor força important per a l’economia de Lleida i l’acord de col·laboració amb l’entitat té l’objectiu de contribuir a la dinamització comercial i econòmica de la ciutat i de la demarcació.

D’altra banda, tant Fira de Lleida com CaixaBank garanteixen que compleixen amb la normativa mediambiental. En aquest sentit, cal recordar que CaixaBank és una entitat sensibilitzada a potenciar totes les iniciatives i actuacions que afavoreixin la conservació adequada del medi ambient i el desenvolupament sostenible.