24 Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles i dels Equips de la Indústria Agroalimentària (2020)

CONVOCATÒRIA DEL PREMI

Amb motiu de la 66a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i d’Eurofruit 2020 es convoca el 24è Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles i dels Equips de la Indústria Agroalimentària.

L’objectiu d’aquest Premi és distingir les innovacions tecnològiques de la maquinària agrícola i de la indústria agroalimentària i la seguretat per als usuaris d’aquestes màquines i equips. A tal efecte, seran especialment considerats els avenços en el propi disseny i concepció de la màquina i de l’equip, la utilització de nous materials, les aplicacions innovadores d’automatismes, les tècniques de visió artificial, la robòtica i l’adopció de criteris d’enginyeria concurrent; els avenços en solucions innovadores destinades a donar compliment a la reglamentació vigent sobre mesures de seguretat de les màquines. També es tindran en compte els materials, tècniques i equips destinats a la producció agrícola o a la transformació industrial que representin un notable avenç sobre la tecnologia actualment disponible, especialment pel que fa a la millora de la qualitat dels productes agrícoles o agroalimentaris.

Els premis convocats consisteixen en:
Primer premi: 1.000 € i diploma.
Segon premi: diploma.
Tercer premi: diploma.

BASES DEL PREMI

 1. Seran candidates al Premi les firmes expositores de la 66a Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit 2020 que abans del dia 14 de setembre de 2020 presentin a les oficines de Fira de Lleida la sol·licitud de participació, la fitxa descriptiva i la documentació que creguin oportuna adjuntar (memòria tècnica, fotografies, catàlegs, certificats de qualitat, …) Passada aquesta data no s’acceptarà cap sol·licitud més.
  Les màquines o equips presentats al Premi no s’hauran exposat en edicions anteriors dels certàmens esmentats.
  Fira de Lleida no es responsabilitza de les conseqüències que per qüestions de propietat industrial es puguin derivar de la sol·licitud i de la informació facilitada en les fitxes tècniques al Premi i de l’exposició de la màquina agrícola o equip a la Fira, tant si es premiada com a no. La responsabilitat sempre en tot cas serà de l’empresa expositora concursant.
 2. Un cop finalitzat el període d’admissió de sol·licituds i fitxes descriptives, a més de la documentació tècnica (14 de setembre), el Jurat del Premi si ho considera oportú es podrà posar en contacte amb l’empresa sol·licitant amb l’objectiu de valorar directament les característiques de les màquines i equips presentats.
 3. El Jurat del Premi estarà integrat pels representants del les següents administracions i entitats:
  • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Estación de Mecánica Agrícola del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
  • Estació Experimental de Lleida de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries
  • Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida
  • Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la provincia de Lleida (FEMEL)
  • Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola (FEMAC)
  • Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT).
 4. El Jurat podrà declarar el Premi desert en qualsevol de les seves categories.
  El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en un acte organitzat per Fira de Lleida durant la 66a Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit 2020.
 5. Durant la celebració dels certàmens, les màquines i equips que hagin optat al Premi seran exposats obligatòriament en els estands de les empreses participants. Per la seva part, Fira de Lleida senyalitzarà aquestes màquines i equips amb indicadors i editarà un dossier de novetats en el que es donarà detall de les seves característiques tècniques, el qual serà lliurat als mitjans de comunicació i es penjarà al web www.sant-miquel.com  i www.eurofruitlleida.com.
 6. El premi es lliurarà en la cerimònia de clausura de la 66a Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit 2020. En aquest acte l’empresa guanyadora realitzarà una exposició pública de les novetats.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

La sol·licitud de participació es pot descarregar aquí.

COL·LABORADORS

Enginyers EnginyersTecnics

HISTÒRIC DE GUANYADORS

2019 23 PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
  1r PREMI VUNKERS IT EXPERTS, pel sistema integral per monitoritzar el camp remotament AGROVUNKERS
  2n PREMI ZINCAMATIC SYSTEM SL, per la recol·lectora de safrà marca I.Z.S, model Crocus Famili
  3r PREMI ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ SL, per la màquina agrícola autopropulsada hidrostàtica marca Argilés, model AF-PP 2020
2018 22è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
  1r PREMI AKIS RESEARCH, S.L. al sistema del reg i la fertilització WatmanPRO
  2n PREMI MAQUINARIA ATOMIZADORA,SL, al polvoritzador MAKATO Sirocco O3
  3r PREMI MAQUINÀRIA AGRÍCOLA PLUMED, S.L., a l’accessori de distribució de purins de mànegues ALP
2017 21è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES I DELS EQUIPS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
1r PREMI ARVIPOTECNIC SL, pel sistema de seguretat CPS de la tisora elèctrica de poda ARVIPO PS110.
2n PREMI TALLERS ANTONI MIQUEL SL, pel sistema de gestió de sales de càrregues de bateries.
3r PREMI OSVALD FERRETERIA SL, per la tisora de poda elèctrica marca ELECTROCOUP model F3015.
2016 20è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI ALQUILERES VILLALBA SL,  per l’anivelladora de camins marca Chaptool.
2n PREMI TALLERS ANTONI MIQUEL SL, pel Linde Safety Pilot.
3r PREMI HEMAV SL, pels drons de rotor i ala fixa.
2015 19è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI AGRIFAC/HORTICULTURE SOLUTIONS, SLU, pel polvoritzador automotriu marca Agrifac model Condor 04.
2n PREMI AGROPTIMA, SL, per l’equip de visualització de mapes per mitjà de l’app al mòbil al seu software de gestió agrícola mòbil amb tecnologia GPS
3r PREMI MODPOW, SL, pel sistema de captació d’informació de sensors.
2014 18è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE LES MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI RUBINAT ELECTRONICA INDUSTRIAL SL, pel Mòdul IQS IV, un sistema avançat de tria automàtica de la qualitat externa de la fruita aplicada a un calibrador electrònic.
2n PREMI VIVEROS QUALITY PLANT, pel sistema d’obertura i tancament de les xarxes antipedra mitjançant un sistema de cremallera.
3r PREMI ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, pel sistema aeri de recollida d’envasat, condicionat i confecció en camps d’hortalisses.
2013 17è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI RUBINAT ELECTRONICA INDUSTRIAL SL, pel sistema de determinació no destructiu de l’estat de maduració del fruit en el procés automàtic de classificació, sistema patentat, model IFA dissenyat i fabricat per GREEFA.
2n PREMI MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL (MAKATO), pel conjunt equip dinamitzador DIN-MAK i l’equip d’aplicació de preparats biodinàmics, marca MAKATO i model NERTHUS-C, pels avenços en la concepció del sistema i la seva aplicació en l’agricultura biodinàmica.
2012 16è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI JYMPA 1971, per un equip agrícola multifuncional (subsolador, una grada ràpida i un corró de pues tradicional). Marca JYMPA 1971, model OPTIMAX 3.
2n PREMI SYSDIDE, per un vehicle autoportant hidroestàtic de 3 eixos, amb tracció a les 6 rodes 6WD. Marca SYSDIDE, model GRAPE 51 cv 6WD-3ax2d.
16è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI TALLERS ANTONI MIQUEL, per un sistema d’alerta de vianants pròxims a carretons elevadors. Marca ICNITA, model PAS sistema alerta vianants.
2n PREMI MECANOCAMP, per una tisora elèctrica a bateria. Marca FELCO, model 820.
16è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI CEDIS-MAFRUT, per un sistema de selecció de fruita tova. Marca MAF-RODA, model GLOBALSCAN PEACH.
2n PREMI AGRÍCOLA RÚBIES SL, per un equip pel tractament post-collita (rentat, secat i desinfectat). Marca AGRÍCOLA RÚBIES, model SPC 112.
2011 15è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI NIUBO MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, per l’elevador hidràulic marca NIUBO model MAX VISION, que permet l’optimització d’un portapalet adaptat a l’enganxall normalitzat del tractor agrícola, millorant considerablement la visibilitat del conductor.
2n PREMI VIDAL Y BASOLS, SA, per l’equip de vibració i gestió del paraigües de recollida marca AGROMELCA model VM-ST10, que permet optimitzar el sistema de control electrohidràulic, facilitant notòriament el treball de l’operador.
15è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI OSVALD FERRETERIA, SCP, pel guant de seguretat marca INFACO, que permet una esporga segura a l’operador, per mitjà del control electrònic del conjunt tisora-guant.
2n PREMI ILEMO HARDI SAU, per l’incorporador de producte fitosanitari marca HARDI model TurboFiller, per ser versàtil i adaptable a equips compactes d’aplicació de fitosanitaris, facilitant una barreja homogènia.
15è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI JESUS ESPIER, SL, per l’equip d’aclareig de flors d’arbres fruiters marca SAFLOWERS model Elèctric, utilitzable en diferents fases de floració, regulable en velocitat i sentit de gir, i dotat de dispositiu de seguretat per a l’operador.
2n PREMI CEDIS-MAFRUT, SLU, pel calibrador de cireres marca MAF-RODA model CHERRY-WAY II, 1L, per la millora en la detecció de defectes en la cirera, a partir de l’anàlisi d’imatge, que garanteix la qualitat comercial del producte seleccionat.
2010 14è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI OSVALD FERRETERIA SCP, per la Tisora electrònica ELECTROCOUP F3010, per l’innovador sistema d’adaptació de capçals de diferents calibres, control electrònic i sistemes de seguretat, que permet un estalvi del cost de les petites eines i increment notable del rendiment.
2n PREMI TEYME TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, SA, per la barra hidràulica versàtil per l’aplicació de tractaments localitzats en conreus baixos.
14è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI CEDIS MAFRUT, SLU, pel buidador de palots V-MAX AUT 2010, per l’aplicació de sistemes d’última generació adaptats al tipus de maquinària per manipulació  de palots.
2n PREMI ILEMO HARDI, SAU, pel sistema HARDI IRIS de polvorització per les seves consideracions de disseny sobre la seguretat dels operaris durant el funcionament i manteniment.
14è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, SA, per la màquina AF-10 EVOLUTION per a la recol·lecció de fruita amb sistema de transport per cassoletes.
2n PREMI CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY, SA, per la trituradora TRIGON VENTO de la marca SERRAT amb sistema incorporat pneumàtic per desplaçament de les restes vegetals de sota els arbres i permetre la posterior trituració i evitar problemes de fongs.
2009 13è PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI GRAU SYSTEM, SLU, per la recollidora de cebes de doble capçal model MEGATRONIC 4000 P-125-2
2n PREMI SERRAT TRITURADORAS, SL, per la màquina recollidora i trituradora de restes d’esporga BIOMASS 100
13è PREMI A LA SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI SERRAT TRITURADORAS, SL, pel braç suport flotant per a desbrossadores interceps FLOTING
2n PREMI CEDIS-MAFRUT, SLU, pel sistema de maneig i buidat de palots per tisora MAF AGROBOTIC Dir Tijera
13è CONCURS D’INNOVACIONS AL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI AGRICOLA RUBIES, SL, pel túnel de rentat i desinfecció per a tota mena de palots TÚNEL DE LAVADO 201.
2n PREMI REFRACCION BODEGAS Y TECNOLOGIA, SL, per la pèrtiga portàtil per a l’aclarida mecànica de flors de fruiters ELECTROFLOR.
2008 12è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI ARGILES DISSENY I FABRICACIÓ, per la nova màquina d’assistència en la recol·lecció i classificació en camp de cítrics
2n PREMI JYMPA 1971, pel subsolador-ranurador model SJ-CR5
3r PREMI HISPAES S.A, pel Master Vintage.
12è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI GREEFA – RUBINAT, pel buidador de palots en aigua
2n PREMI CEDIS – MAFRUT, pel robot automàtic de encaixat de cistelles de fruita
2007 11è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI HISPAES, SA, pel vibrador manual amb sistema d’autoequilibrat.
2n PREMI UNITEC IBERICA, SL, pel calibrador electrònic de petits fruits i hortalisses.
3r PREMI PRYCONVAL AGROPECUARIA, SL, per la màquina subministradora d’adob localitzat a la profunditat de les arrels.
11è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI AGRICOLA RUBIES, SL, per l’equip de volteig de palots.
2n PREMI ILERCIM, SL, pel sistema de control per radiofreqüència per als atomitzadors.
2006 10è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI SERRAT TRITURADORAS, per la desbrossadora d’herba per a plantacions fructícoles.
2n PREMI AGCO IBERIA, pel tractor agrícola marca FENDT i model 312 VARIO.
3r PREMI TALLERS ANTONI MIQUEL, per la carretilla d’elevació elèctrica
10è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI ILERCIM, SL, per l’equip de control d’automatismes a distància per radiofreqüència
2n PREMI PIERO MORINI, pel classificador per a fruites i hortalisses de petit calibre
2005 9è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI TEYME, SL, pel Polvoritzador hidropneumàtic amb un nou grup de ventilació.
2n PREMI SERRAT TRITURADORAS, per la Trituradora abatible Trigon extensible.
3r PREMI ILEMO-HARDY, per la presentació del Nou Commander.
9è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL per la Omplidora de palots per fruita delicada. Model GBF.
2n PREMI AGCO IBERIA, pel Tractor amb suspensió davantera amb anivellació automàtica. Model: FENDT 209F.
2004 8è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI REG SERVEI DE PONENT, SL, pel control electrònic d’automatismes ABIC 1022.
2n PREMI ILEMO-HARDI, SAU, pel polvoritzador per cultius extensius HARDI, model: Master-Pro.
3r PREMI GRAU MAQUINÀRIA SERVEI INTEGRAL, SA, pel vehicle multiservei AUSA Task 50.
8è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI FRUITS DE PONENT, SCCP, pels daus de préssec en el seu suc.
2n PREMI GRUP S.D.A. SISTEMI, SRL, per l’equip de recollida d’olives.
2003 7è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS, S.L., per la presentació d’un equip d’escarda mecànica per a conreus de cereals d’hivern i estiu i l’horticultura extensiva.
2n PREMI GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, S.A., per la presentació del tractor amb braç telescòpic per a treballs de camp i manipulació, construït per Merlo S.p.A. de Cuneo (Itàlia).
3r PREMI TOSCOARAGONESA, S.L., per la presentació d’una caldera amb intercanviador de calor d’alt rendiment que utilitza com a combustible diferents tipus de residus vegetals.
7è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI
ex æquo
CATALONIA QUALITAT, pel portal de serveis integrals en fructicultura (Agroplace), i CATALONIA QUALITAT, per la plataforma informàtica per al seguiment de la traçabilitat integral de la fruita a Europa (Projecte e-fruitrace).
2n PREMI ACTEL, SCL, per la fruita fresca pelada i envasada en format IV gamma.
2002 6è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, S.A., per la presentació d’un nou disseny de màquina autopropulsada per a la recol·lecció de ceba.
2n PREMI RIBES MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A., per la presentació del tractor John Deere sèrie 8020.
3r PREMI MAF RODA, per la presentació d’un manipulador automatitzat de palots en immersió per a la descàrrega de peres i préssecs, evitant tota mena de danys físics als fruits.
6è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL, per la classificadora de qualitat interna del fruit GREEFA.
2n PREMI NOVA FRUTICULTURA, SL, per la nova estructura anti-pedra NOVAFRUT.
2001 5è PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI ARGILÉS, DISSENY I FABRICACIÓ, S.A., per la presentació d’un nou disseny de màquina autopropulsada per a la recol·lecció d’hortalisses d’un braç en explotacions de petita i mitjana dimensió.
2n PREMI MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLSONA, S.L., per la presentació la recol·lectora de cereals CX860 de New Holland.
3r PREMI CEDIS-MAFRUT, S.L., per la presentació d’un software específic adaptat a una calibradora de fruita destinat al control  de traçabilitat dels productes en centrals fructícoles.
5è CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI CONTROLPACK, SL, pel film de P.E. Preestilado i macroformat per embolicar palets de fruita.
2n PREMI CEDIS-MAFRUT, SL, per la unitat de filtració i tractament d’aigües.
3r PREMI BALMAR MAQUINARIA INDUSTRIAL, SL, pel comandament prepodadora de discos totalment hidràulica.
2000 4t PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI
ex æquo
CEDIS-MAFRUT, S.L., presentació d’una màquina calibradora circular per a fruita, i MULTEYME, S.L., per la presentació d’un polvoritzador per a fruiters equipat amb un sistema “intel·ligent” de regulació de la polvorització, basat en la detecció de la massa vegetativa mitjançant sensors d’ultrasons i la regulació de flux amb vàlvules d’actuació remota.
2n PREMI LLEIDA MANUTENCIÓ, S.L., de Golmés, per la presentació d’un carretó elevador autopropulsat de la marca TOYOTA dotat d’un sistema d’estabilitat actiu, controlat electrònicament, destinat a la prevenció d’accidents per bolcadura o despreniment de càrrega.
3r PREMI ILEMO-HARDI, SA, per la presentació d’un polvoritzador hidropneumàtic destinat a la realització de tractaments fitosanitaris en plantacions, dissenyat sota els criteris de les normes europees de seguretat i medi ambient
4t CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI
ex æquo
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, S.A.,  per la presentació d’un capçal etiquetador de fruita. I SERFRUIT, S.A., per la presentació d’una etiquetadora per a fruita.
2n PREMI TELEFRUITS LLEIDA, S.L., per la presentació d’un servei de compra-venda de fruita mitjançant internet que permet operar en temps real i amb independència dels canals establerts en el mercat nacional i internacional.
3r PREMI CEDIS-MAFRUT, S.L., per la presentació d’un paletitzador d’envasos d’alimentació automàtica per a centrals de manipulació i confecció de fruita.
1999 3r PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI VIGERM, SL, pel seu distribuïdor centrífug de fertilitzants sòlids alimentat amb cinta de PVC.
2n PREMI ILEMO-HARDI, S.A., per la presentació d’un deflector per a polvoritzadors hidropneumàtics destinats a la realització de tractaments fitosanitaris en plantacions fruiteres intensives.
3r PREMI ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, per la presentació d’una màquina recol·lectora de fruita per a la indústria.
3r CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI CAUSTIER IBÉRICA, S.A., per la presentació d’un sistema automatitzat per omplir caixes de fruita atès el seu caràcter innovador, la seva fiabilitat a prova d’errors i el tracte acurat que proporciona a la fruita.
2n PREMI ECOBEE 2000, S.L., pel seu preparat de pol·len destinat a afavorit el quallat de fruits.
3r PREMI ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, per la presentació d’una màquina recol·lectora de fruita per a la indústria.
1998 2n PREMI A  LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI ILEMO-HARDI, SA, pel sistema d’aplicació selectiva de productes fitosanitaris en conreus arboris basat en l’acció conjuntada d’un detector d’ultrasons i d’una vàlvula de doble cos d’accionament oleohidràulic.
2n PREMI MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS, SL, per la presentació d’un cilindre compactador d’elevada capacitat operativa i geometria variable entre la posició de treball i la de transport per les vies públiques, mitjançant a l’actuació de mecanismes d’accionament oleohidràlulic de disseny enginyós.
3r PREMI MAQUINÀRIA AGRÍCOLA ENRIC FARRÉ DE VALLFOGONA DE BALAGUER, per la presentació d’un cilindre compactador de característiques similars a l’anterior, afegint l’opcionalitat d’exercir una doble acció de compactació, encara que reduint en aquest cas la capacitat operativa del sistema.
2n CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL, per la Màquina seleccionadora de fruita Greefa.
2n PREMI AUTOMOTOR, SA, pels Tractors fruiters TNF de New Holland.
3r PREMI CEDIS-MAFRUT, pel Manipulador de palets SAMMO.
1997 1r PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SEGURETAT EN EL DISSENY DE MÀQUINES AGRÍCOLES
1r PREMI MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, SL, per la màquina sembradora per a sembra.
2n PREMI TALLERES URIACH-GOMBAU, per la minidepuradora de purins.
3r PREMI JONUES I FILLS, SCCL, per a la desbrossadora de martells.
1r CONCURS D’INNOVACIONS EN EL SECTOR FRUCTÍCOLA
1r PREMI GIRÓN MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, per la màquina prepodadora de ganivetes.
2n PREMI TALLERS MAS ROSANES, pel carretó auxiliar per a la recol·lecció de fruita.
Print Friendly, PDF & Email