Ongrub ofereix els seus serveis de reg a Eurofruit

Ongrub medi ambient SL, empresa especialitzada en el reg, ofereix serveis de disseny i elaboració de projectes de reg, execució d’obra i manteniment de sistemes de reg (goteig, aspersió, pivots i reg enterrat), serveis de topografia, estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües.

 

L’empresa disposa d’una botiga de 200 m² per a la venda al detall de material de reg al Polígon Camí dels Frares de Lleida; també annex a la botiga disposem d’un magatzem de 500 m² per al emmagatzematge de l’estoc de canonades i accessoris de reg.

 

Una any més ens trobareu a 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel – Eurofruit, presentant les novetats dins del sector, entre les que cal destacar:

• Sistemes de reg enterrat que ens permetran un estalvi important d’aigua i millorar els rendiments del nostres cultius extensius. (Foto 1)

• Sistemes per tirar purins aprofitant l’estructura del pivot amb una canonades de polietilè i boquilles d’un tamany superior paral·lel al sistema de reg del pivot. (Foto 2)

• Filtres per les canyes dels aspersors

• Filtre semiautomàtic AZUD SPIRAL CLEAN sistema de neteja semi automàtica sense necessitar de desmuntar el filtre ni d’interrompre el reg durant el rentat del filtre, gran superfície filtrant i molt econòmic.

 

Més informacio: www.ongrub.cat

 

SM2013-Ongrub-1 SM2013-Ongrub-2

 


Informació facilitada per l’empresa expositora.
Print Friendly, PDF & Email