IX Jornada de Sanitat Vegetal

Presentació

La “9ª Jornada de Sanitat Vegetal”, organitzada pel Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DARP, està emmarcada dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del 2016 com a Jornada Tècnica de Referència.

Enguany la jornada tindrà un caràcter marcadament tècnic i se centrarà per una part en la prevenció contra tres greus malalties bacterianes que poden afectar greument als nostres cultius i per altra en l’estat actual d’aplicació a Catalunya de la Directiva del Parlament i del Consell 2009/128/CE per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

 

Data i lloc de realització

Divendres 30 de setembre de 2016

Saló de Congressos Fira de Lleida
Camps Elisis,
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 LLEIDA

 

Organització

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

 

Programa

10.15 – 10.30 h. Inauguració i presentació de la Jornada. Hble. Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

10.30 h – 12.00 h. Taula rodona: Prevenció contra les bacteriosis. Moderador-relator: Dr. Emili Montesinos. Univ. de Girona

  • Erwinia amylovora (foc bacterià). Xavier Auqué. Cap Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal. SSTT de Lleida. DARP
  • Xanthomonas arboricola pv. pruni. Jaume Almacellas. Cap del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal. DARP
  • Xylella fastidiosa: situació a Europa i mesures preventives. Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat Vegetal. DARP

12.00 h – 12.30 h Pausa-Cafè.

12.30 h – 13.45 Ús sostenible dels productes fitosanitaris

  • Inspecció dels equips aplicació a Catalunya. Anna Goutan. Cap del Servei Ordenació Agrícola. DARP
  • Tècniques alternatives: Pla pilot de recollida de trampes. Sigfito
  • Autorització i ús d’herbicides. Cas glifosat. Andreu Taberner. Servei de Sanitat Vegetal. DARP

13.45 – 14.00 h Acte de Cloenda. Sra. Teresa Masjuan. Directora general d’agricultura i ramaderia.

 

Inscripcions

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.cat/preinscripcionspatt

Twitter: @ruralcat

 

Print Friendly, PDF & Email