Serveis d’agricultura de precisió a Eurofruit

Empreses com Agroptima, Isagri, MCSystems i ModpoW presentaran a Lleida les darreres novetats en aquest àmbit

 

Els professionals que visitin Eurofruit i la Fira Agrària de Sant Miquel, certàmens paral·lels que tindran lloc del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2017 a la Fira de Lleida, trobaran una àmplia gamma de serveis relacionats amb l’agricultura de precisió. Empreses com Agroptima, Isagri, MCSystems i ModpoW presentaran a Lleida les darreres novetats en aquest àmbit.

 

ModpoW presentarà l’aplicació “ModpoW AgriTechnologies”, un sistema de monitorització de dades inalàmbric de darrera generació basat en la tecnologia de sensors, que permet controlar tant el reg com la fertilització dels arbres i aconseguir optimitzar la productivitat dels cultius. Per mitjà d’unes sondes de succió, es recullen contínuament les dades i el sistema facilita la seva gestió i el desenvolupament de programes de control de processos per tal de dur a terme la presa de decisions crítiques com ara la freqüència del reg i l’aportació correcta dels fertilitzants.

Quatre enginyers electrònics de La Salle van crear el 2010 ModpoW, una start-up especialitzada en el desenvolupament de sistemes d’informació i monitorització de dades per connexió sense fil.

 

Agroptima, l’aplicació mòbil per fer el Quadern de Camp i gestionar explotacions agrícoles des d’un mòbil o tablet, presentarà a la Fira de Sant Miquel la nova funcionalitat de multiusuari, que permet respondre a la necessitat de tenir diferents nivells d’accés a l’aplicació segons els diferents treballs que es fan en una explotació agrícola.

El primer nivell d’accés és el de “Només accés a l’APP”. Aquest permís permet que el treballador accedeixi només des de l’APP amb el seu email i contrasenya i pugui veure i anotar les tasques en què hagi participat. D’aquesta manera, no podrà accedir al Compte web ni al Mòdul de Costos. D’aquesta manera, al moment es reben en un mateix compte totes les tasques dels usuaris creats i es pot restringir l’accés a dades privades. Amb aquestes novetats, Agroptima posa a l’abast dels agricultors una eina que els permet portar el control agronòmic i de costos de totes les seves operacions des del camp, tenir dades sincronitzades al moment des de diferents perfils i accedir-hi des de qualsevol part i maximitzar els seus beneficis.

Agroptima es va crear el 2014 amb la visió de fer l’agricultura més competitiva gràcies a programari i dades. Fundada per agricultors i enginyers, la seva missió és proporcionar una eina que permeti a l’agricultor controlar la seva explotació de manera fàcil i eficient. Agroptima acumula més de 60.000 descàrregues, ha guanyat més de 10 premis d’innovació i ha format un equip de més de 20 professionals al servei de l’agricultor.

 

Isagri, firma internacional pionera en solucions informàtiques per a la gestió d’explotacions agrícoles, ramaderes i vitivinícoles, desenvolupa tant software per al seguiment tècnic dels diferents cultius, per a la gestió dels costos i recursos (maquinària, mà d’obra) i per a les obligacions administratives i legals (traçabilitat, quaderns de camp), com sistemes avançats de guiatge amb GPS per a vehicles agrícoles. Aplicacions com Geofolia per a la gestió d’explotacions agrícoles permet a l’agricultor portar a terme una acurada gestió de costos (per parcel·les i cultius), disposant sempre de les dades actualitzades a l’ordinador, smartphone o tableta.

Amb una plantilla de 1.400 treballadors i 400 autònoms col·laboradors, Isagri dóna servei a més de 3.000 explotacions i empreses agrícoles, vitivinícoles o ramaderes, permetent una anàlisi exhaustiva de dades que facilita l’optimització dels recursos tècnics i econòmics. L’empresa és present en 20 països per mitjà de filials o distribuïdors.

 

MCSystems presenta un nou sistema per monitoritzar els nivells de pinso i altres productes en sitges i alhora programar els fluxos de fabricació i la logística de transport. L’aparell es basa en una sonda que emet un raig làser, el senyal s’envia a un servidor, que emet un avís i, així, es pot conèixer quan s’ha de fer una nova comanda de pinso o començar el procés de fabricació.

MCSystems va néixer per donar una solució fiable i econòmica a la problemàtica del control i la gestió d’estocs en les explotacions agropecuàries. Per mitjà dels sistemes de mesura, monitorització i gestió de dades s’aconsegueix una lectura fiable dels nivells en els dipòsits de pinso situats a les explotacions, amb la qual cosa es facilita la gestió correcta dels estocs i l’optimització de la logística de subministrament i reposició.

 

L’agricultura de precisió
L’agricultura de precisió és l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’agricultura (els anomenats agroTICs), les quals permeten l’adquisició de dades del cultiu i del seu entorn, el seu processament per a convertir-les en informació útil i el tractament i l’emmagatzematge de la informació obtinguda per a la presa de decisions sobre el maneig a realitzar. Disposar d’informació detallada sobre característiques del cultiu i del seu medi (sòl, clima, etc.) ajuda l’agricultor i als tècnics experimentats a prendre decisions més ben fonamentades i a millorar la rendibilitat de les explotacions a través de la millora del seu maneig.

Els camps no produeixen exactament el mateix en tota la seva extensió, i l’objectiu de l’agricultura de precisió és precisament gestionar les parcel·les considerant aquesta variabilitat, és a dir, no de forma uniforme sinó de manera específica, atenent a les diferents zones de característiques similars que es puguin definir.

 

Print Friendly, PDF & Email