Oms Compost presenta a Eurofruit les seves solucions de fertilització

OMS COMPOST és una empresa familiar que va sorgir de la idea de fertilitzar els camps sense productes químics ni contaminació de cap mena, fabricant un compost–fertilitzant, orgànic, natural i ecològic.

La matèria primera en l’elaboració del compost-fertilitzant és a base de fems d’origen única i exclusivament de bestiar boví.  Un dels principals paràmetres de control de la matèria primera és el control de la presència de metalls pesants i de productes químics o nocius.

L’elaboració del compost-fertilitzant es basa en un procés de compostatge totalment  artesanal amb un control acurat de temperatures i humitat, per mitjà dels  moviments periòdics de volteig de les piles fins arribar a obtenir un producte d’alta qualitat.

El compost-fertilitzant obtingut, a més a més, de ser un fertilitzant ric en nitrogen, fòsfor i potassi, té una alta riquesa biològica que juntament amb tots els microelements presents més àcids húmics i fúlvics, li atorga unes qualitats que fa que aquest producte aplicat al sòl tingui un alt rendiment per a qualsevol cultiu. També s’ha de tenir en compte, l’aportació de matèria orgànica  i l’activitat biològica que permet que el sòl sigui més estructurat, ric , actiu  i equilibrat.

Des de la experiència d’OMS COMPOST , ens hem adonat  que aplicant el nostre compost-fertilitzant en aquests camps tant bloquejats,( per un excés de productes químics i, en molts casos, amb presència de metalls pesants provocant desequilibris  als cultius i baixes produccions), no tan sols els desbloqueja i els equilibra sinó que també s’arriba a obtenir alts rendiments en les collites i productes d’alta qualitat.

La filosofia d’OMS COMPOST és produir un compost-fertilitzant natural sense productes químics per a què el agricultor tingui la possibilitat d’oferir  uns fruits per al mercat més exigent.

 


Informació facilitada per l’empresa expositora.
Print Friendly, PDF & Email