Les novetats del sector del reg a la fira de Sant Miquel-Eurofruit

Especial èmfasi en la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics destinats a l’agricultura

Els professionals que visitin la Fira Agrària de Sant Miquel i el saló Eurofruit, certàmens paral·lels que tindran lloc del 26 al 29 de setembre a la Fira de Lleida, trobaran una àmplia gamma de serveis i novetats relacionades amb la modernització dels sistemes de reg i l’aplicació de noves tecnologies en la seva programació per tal de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics destinats a l’agricultura. Enguany hi participen Ongrub Medi Ambient, SL, Hidromatic Ponent, SL, Regs RM 2008, SL i Hidrolec, SL.

Regs RM 2008, SL serà present un any més a la Fira de Sant Miquel-Eurofruit.L’empresa de l’Ametlla del Vallès (el Vallès Oriental) és especialista en el sector del reg agrícola i comercialitza enrotlladors de reg, productes per a sistemes de reg (tant d’aspersió com de degoteig), sistemes de cobertura total d’aspersors, i du a terme impermeabilitzacions de basses, obres hidràuliques i sistemes de bombeig. Els productes i serveis que ofereix són màquines enrotlladores i canons, pivots, aspersors de reg, equipaments de goteig, mànegues, cintes de goteig, basses, motors i bombes agrícoles, generadors, vàlvules i canonades i accessoris.

L’empresa subministra cada vegada més instal·lacions de reg automatitzades, que són utilitzades pels propietaris de petites i grans superfícies agrícoles i ofereixen un estalvi significatiu d’aigua i energia, atès que poden usar-se programadors per determinar les hores i la quantitat d’aigua. Actualment, les instal·lacions més comunes són els sistemes de reg per enrotllador, el pivot i els sistemes de reg per aspersió i per degoteig.

Ongrub Medi Ambient, SL,firma de Lleida,es dedica a la comercialització, el projecte, l’execució d’obra i el manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües. En el món de l’agricultura, l’empresa es dedica al reg (per goter, aspersió, antigelada i enterrat), les automatitzacions, la impermeabilització de basses i pantans, els serveis de reparació i manteniment i la canalització de sèquies, a més de fer el projecte i les obres de modernització de comunitats de regants. 

Hidromatic Ponent, SL, empresa de Soses (el Segrià),presentarà a la Fira de Sant Miquel el seu sistema integral d’instal·lacions de reg, des de la venda de materials fins al servei tècnic post-venda. Agrupa en una sola empresa l’assessorament agronòmic, el disseny hidràulic, els processos de fabricació del capçal de reg, casetes prefabricades, caldederia en acer i en polietilè, electricitat, electromecànica, automatismes de reg, excavacions, premuntatge, transport i postvenda. També presentarà les seves innovacions tecnològiques per solucionar els problemes reals dels seus clients, com ara els hidrants de llarga durada, sistema d’injecció de purins, bombejos solars, sistemes d’optimització energètica, monitorització i gestió de canonades laterals i comunitats de regants.

Hidrolec, SL,empresa familiar d’Altorricó (Osca),es dedica fonamentalment al tractament de l’aigua i l’electricitat en tots els seus vessants: xarxes hidràuliques, perforacions, bombes, electricitat, energies alternatives, regs, telegestió i tractaments d’aigua.

La importància dels regadius
Els regadius han adquirit en les darreres dècades un valor cada cop més elevat i l’ús més eficient d’aquest recurs en tots els sectors és una prioritat. Segons l’estudi El regadiu a Catalunya, de Joan Oca Baradad, de la UPC, la superfície regada a Catalunya ocupa 226.323 ha, cosa que representa el 19,4% de la superfície agrària útil. El consum d’aigua associat als usos agraris significa un 72,6% del consum total d’aigua, mentre que el volum d’aigua destinada a usos urbans, que incorporen el consum domèstic i l’industrial, representa aproximadament un 27,4%.                  

A la conca mediterrània tradicionalment s’ha donat una importància enorme al regadiu com a element determinant en la producció agrària, així com en la disminució del risc de pèrdua de les collites a causa de l’escassetat de precipitacions a l’estiu i a la seva enorme variabilitat. Això ha fet que s’esmercin grans esforços en la construcció de nous regadius que han tingut una incidència molt important en el desenvolupament econòmic i en la densitat de població de les àrees on s’han implantat.

Print Friendly, PDF & Email