La Fira de Sant Miquel i Eurofruit aposten per l’agricultura de precisió

Acollirà novetats relacionades amb els drons, fred industrial, gestió dels costos, guiatge amb GPS per a vehicles agrícoles i gestió d’explotacions

 

La Fira de Sant Miquel i el saló Eurofruit dedicaran un espai destacat a l’agricultura de precisió —l’aplicació les tecnologies de la informació i la comunicació a l’agricultura (els anomenats agroTICs)— la qual permet l’adquisició de dades del cultiu i del seu entorn, el seu processament per a convertir-les en informació útil i el tractament i emmagatzematge de la informació obtinguda per a la presa de decisions sobre el maneig a realitzar. L’agricultura de precisió permet als agricultors i als tècnics experimentats disposar d’informació detallada sobre característiques del cultiu i del seu medi (sòl, clima, etc.), la qual cosa els ajuda a prendre decisions més ben fonamentades i a millorar la rendibilitat de les explotacions a través de la millora del seu maneig.

Els professionals que visitin la 64a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 33a edició del saló Eurofruit, certàmens que tindran lloc del 27 al 30 de setembre al recinte de la Fira de Lleida, trobaran una àmplia gamma de serveis relacionats amb l’agricultura de precisió.

Així, la gran manifestació agrària acollirà nombroses novetats relacionades amb sectors molt diversos com són els drons, tecnologia cada cop més important en la gestió dels recursos agraris —especialment els agrícoles i els forestals— i que en aquesta edició tindrà un protagonisme especial amb la presentació oficial a Lleida de Dronecoria, un programa destinat a la reforestació de boscos cremats per mitjà d’un dron que llança de forma intel·ligent llavors i microorganismes en zones devastades per incendis, terratrèmols o tsunamis.

L’agricultura de precisió també es manifestarà en àmbits com el fred industrial (equipaments d’atmosfera controlada amb sensor electrònic intel·ligent per analitzar els gasos presents en la cambra i el grau de maduració, possibles malalties o fongs i altres incidències de la fruita; registradors de temperatura de càmeres frigorífiques que permeten fer un seguiment a través del mòbil via bluetooth, etc.); sistemes de reg (hidrants de llarga durada, sistemes d’injecció de purins a través del sistema d’aspersió, bombejos solars, monitorització de canonades per optimitzar la demanda d’aigua, etc.).

També es presentaran solucions informàtiques per a la gestió d’explotacions agrícoles i ramaderes, amb software per al seguiment tècnic dels diferents cultius, per a la gestió dels costos i recursos (maquinària, mà d’obra) i per a les obligacions administratives i legals (traçabilitat, quaderns de camp), així com sistemes avançats de guiatge amb GPS per a vehicles agrícoles i aplicacions per a la gestió d’explotacions agrícoles que permeten a l’agricultor portar a terme una acurada gestió de costos (per parcel·les i cultius), disposant sempre de les dades actualitzades a l’ordinador, smartphone o tableta.

L’agricultura de precisió guanya terreny
Donat que els camps no produeixen exactament el mateix en tota la seva extensió, l’objectiu de l’agricultura de precisió és precisament gestionar les parcel·les considerant aquesta variabilitat, és a dir, no de forma uniforme sinó de manera específica, atenent a les diferents zones de característiques similars que es puguin definir. Segons una definició clàssica, l’agricultura de precisió consisteix a “portar a terme l’operació adequada, en el lloc adequat, en el moment adequat, de la manera adequada i en la quantitat adequada”.

La pràctica de l’agricultura de precisió es pot dur a terme segons dues metodologies: la basada en mapes digitals d’informació (a partir d’un mapa de la parcel·la amb la distribució de les variables fet amb GPS se’n fa un de nou on es mostra què s’ha de fer en cada punt (intensitat de l’operació o dosi de producte a aplicar) i la basada en sensors i en temps real (la presa de dades, la decisió i l’actuació es duen a terme en temps real mentre el tractor i l’equip es van desplaçant per la parcel·la).

En el terme agricultura de precisió s’engloben una sèrie de tecnologies d’aplicació en la producció agrària, que tenen com a factor comú l’ús de les TIC en la racionalització de la presa de decisions i la seva precisa execució. Qualsevol tasca que formi part de les operacions necessàries per a la implantació, desenvolupament i explotació d’un cultiu és susceptible de ser executat fent ús d’alguna de les tècniques que integren l’agricultura de precisió. Des dels seus inicis als anys 90 del segle XX, l’agricultura de precisió ha anat incorporant nous mètodes i responent a problemes diferents, el que ha fet que la seva definició hagi anat evolucionant d’acord amb el seu caràcter dinàmic, propi de les noves tecnologies.

A grans trets, i atenent als objectius, les tècniques d’agricultura de precisió es classifiquen en dos grans apartats, les tècniques orientades a la gestió de la variabilitat espacial de les propietats dels sòls i estat dels cultius, i les tècniques orientades a l’ajuda al guiat i la uniformitat de les operacions mecanitzades.

 

 

Print Friendly, PDF & Email