El sector del reg presenta les novetats a la Fira de Sant Miquel-Eurofruit

L’ús de plaques fotovoltaiques per produir energia per bombejar l’aigua, estrella de les innovacions que els visitants podran veure

 

Els professionals que visitin la Fira Agrària de Sant Miquel i el saló Eurofruit, certàmens paral·lels que tindran lloc del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2017 a la Fira de Lleida, trobaran una àmplia gamma de serveis i novetats relacionades amb el reg. Enguany hi participen Aigües del Segarra Garrigues, SA (ASG), Hidrolec, Ongrub Medi Ambient, SL, Regs RM i Hidromatic Ponent, SL.

Aigües del Segarra Garrigues, SA (ASG) participa un any més amb un estand propi a la Fira de Sant Miquel-Eurofruit per informar i resoldre els dubtes als regants i al públic en general sobre el Sistema Segarra-Garrigues. ASG és l’empresa adjudicatària de l’execució de les obres de concentració parcel·lària i de la redacció dels projectes constructius, l’execució de les obres, l’explotació i el manteniment de la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues.

Hidrolec aposta pel reg pel sistema de bombeig solar, amb la utilització de panells fotovoltaics per obtenir l’energia del sol per fer funcionar una bomba d’aigua submergida i extraure la quantitat necessària per regar diferents hectàrees de camps de cultiu. Hidrolec és una empresa familiar que es dedica fonamentalment al tractament de l’aigua i l’electricitat en tots els seus vessants: pous i perforacions, xarxes hidràuliques, regs, bombes, electricitat, energies alternatives, telegestió i tractaments d’aigua.

 Ongrub Medi Ambient, SL presentarà a la Fira de Sant Miquel-Eurofruit el seu sistema de bombeig d’aigua, amb la utilització d’energia produïda per plaques fotovoltaiques. Aquesta instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum ja s’ha usat en diferents camps amb arbres fruiters i ametllers. Ongrub Medi Ambient, SL es dedica a la comercialització, el projecte, l’execució d’obra i el manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües.

 Regs RM és especialista en el sector agrícola, en enrotlladors de reg, sistemes de reg (aspersió i degoteig), cobertures total d’aspersors, impermeabilització d’embassaments, obres hidràuliques i sistemes de bombament. L’empresa subministra cada vegada més instal·lacions de reg automatitzades, que són utilitzades pels propietaris de petites i grans superfícies agrícoles i ofereixen un estalvi significatiu d’aigua i energia, atès que poden usar-se programadors per determinar les hores i la quantitat d’aigua. Les instal·lacions més comunes són el sistema de reg per enrotllador (l’opció més econòmica i que permet regar diverses parcel·les amb la mateixa màquina), sistema pivot (per a una parcel·la en concret) i sistema de reg per aspersió i per degoteig.

Hidromatic Ponent, SL presentarà a la Fira de Sant Miquel les darreres novetats en instal·lacions, materials i accessoris per a reg en explotacions agràries.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email