Sorteig de 1.000 € (2015)

Les parelles inscrites com a visitants de la fira DeNuvis podran participar al sorteig de 1.000 € oferts per Fira de Lleida.

La inscripció es tancarà a les 20.00 h del 8/11/2015.

Bases del sorteig

1. ORGANITZADOR DEL SORTEIG

Fundació La Fira de Lleida
Adreça: Av. Tortosa, 2. 25005 Lleida
Telèfon: 973 70 50 00
NIF: G25024522

2. PARTICIPANTS AL SORTEIG

Poden participar al sorteig els visitants del Saló DeNuvis 2015. És condició necessària que els participants s’inscriguin com a visitants de la fira. La participació al sorteig implica l’acceptació d’aquestes normes.

La butlleta de partipació al sorteig (que s’obté a l’inscriure’s) s’haurà de dipositar a la urna ubicada al punt d’informació de la fira.

3. PREMI

La quantitat de mil euros. Aquests diners s’hauran de gastar en compres efectuades als expositors del Saló DeNuvis 2015. Aquest premi està subjecte a la retenció fiscal legalment aplicable.

4. SORTEIG

  1. El sorteig se celebrarà el dia 4 de gener de 2016, a les 19:30 hores, al Pavelló 4, en acte públic, en el marc del Cucalòcum – Parc de la infància i la joventut de Lleida.
  2. S’extraurà de la urna una primera butlleta, que serà la guanyadora del sorteig.
  3. S’extrauran de la urna una segona i una tercera butlletes. En el cas de que no sigui possible contactar amb les persones titulars de la primera butlleta, es considerarà guanyadora del sorteig a les persones titulars de la segona butlleta. En el cas de que tampoc sigui possible contactar amb els titulars de la segona butlleta, es considerarà guanyadors als titulars de la tercera butlleta. En el cas de que no sigui possible contactar amb el titulars de la tercera butlleta, el sorteig es considerarà desert.
  4. Fira de Lleida comprovarà que els titulars de les butlletes estiguin inscrits al sorteig. En cas negatiu, la butlleta serà rebutjada, i es procedirà a extreure una altra butlleta.
  5. Per a contactar amb les persones guanyadores, Fira de Lleida realitzarà un màxim de 10 trucades telefòniques als números de contacte que figurin a la butlleta. Aquestes trucades es realitzaran durant els tres dies feiners següents al sorteig.

5. LLIURAMENT DEL PREMI

  1. Els guanyadors del sorteig hauran de presentar factures de serveis o productes contractats amb expositors del Saló DeNuvis 2015 abans del dia 31 d’octubre de 2016. L’import de les factures haurà d’ésser superior o igual a mil euros (IVA inclòs).
  2. En cas de que l’import total de les factures presentades sigui inferior a mil euros (IVA inclòs), el premi serà l’import total de les factures presentades, i els guanyador del sorteig no tindran dret a la diferència fins als mil euros.
  3. L’import del premi està subjecte a la retenció fiscal legalment aplicable.
  4. Abans de fer efectiu el pagament, Fira de Lleida podrà comprovar amb els expositors les vendes realitzades.

 

Print Friendly, PDF & Email