Retolació “Graphick”

Fira de Lleida ofereix per als estands “Premium” i “Trilite” la possibilitat de la retolació de les parets de l’estand, amb dues opcions:

Line

Retolació mitjançant vinils d’una tira d’1 m. d’alçada. Es pot triar quantes parets s’han de retolar.

La retolació s’aplica sobre un plafó d’1 m. d’alçada superposat a la paret de l’estand, el que dóna una sensació de volum a la retolació.

Exemple de mides:

  • Un estand de 4 × 3 m = 12 m² amb dues façanes obertes té una superfície de retolació de 4 + 3 = 7 m linials × 1 m d’alçada = 7 m² de retolació.
  • Un estand de 4 × 3 m = 12 m² amb una sola façana oberta té una superfície de retolació de 3 + 4 + 3 = 10 m linials × 1 m d’alçada = 10 m² de retolació.

Preu:

  • Preu de la retolació: 37,70 €/m²
  • IVA no inclòs

Wall

Retolació mitjançant vinils de tota l’alçada de les parets. Es pot triar quantes parets s’han de retolar.

Exemple de mides: un estand de 4 × 3 m = 12 m² amb dues façanes obertes tindria una superfície de retolació de (4 + 3) × 3 m. d’alçada = 21 m². Un estand de 4 × 3 m = 12 m² amb una sola façana oberta tindria una superfície de retolació de (3 + 4 + 3) × 3 m. d’alçada = 30 m².

L’empresa expositora ha de proporcionar a Fira de Lleida els documents d’impressió.

Preu:

  • Preu de la retolació: 33,00 €/m²
  • IVA no inclòs

Vols més informació? Contacta’m!

Verònica Barrull

619 929 501

vbarrull@firadelleida.com